Havsnivåer - en illustration

Ett exempel på hur havet stiger i södra Sverige. Här är landhöjningen 0 cm.

Vid en storm stiger havsnivån. I framtiden kommer medelhavsvattenståndet att vara högre. En framtida storm medför därför en högre havsnivå än en storm i dagens klimat.