Oktoberväder med våtvarma inslag

Oktober blev till stora delar en varm och blöt historia. Vid flera tillfällen kom det stora regnmängder med översvämningar och omfattande trafikproblem som följd. Det värsta regnet drabbade Dalsland där flera stationer sammanlagt fick över 100 mm under de två dygnen den 15-16. Den 27-28 var två mycket milda och rent av varma dagar. På flera håll har det aldrig tidigare noterats så höga temperaturer så sent på året. Månaden som helhet blev också nära rekordmild längst i söder.

Detta är en preliminär sammanfattning av oktobervädret. En mer utförlig analys av månadens väder publiceras någon vecka in i november.

Temperaturen

För den norra halvan av landet hamnade månadsmedeltemperaturen för oktober nära den normala. I södra halvan av landet blev månaden klart varmare än normalt med avvikelser på +2° till +4°. Senast det var lika milt i landets södra del var oktober 2006.

I Skåne och Blekinge där temperaturöverskotten var som störst var det inte exceptionellt varmt någon specifik dag. Däremot låg dygnsmedeltemperaturen över den normala varje dag under hela månaden fram till och med den 29. För månadsmedeltemperaturen kommer det här bara fattas någon eller ett par tiondelar till gällande rekordnoteringar. I övriga delar av landet var förhållandena mer variabla med både varma och kalla perioder. 

Efter en inledande frostnatt ända nere i Götaland blev månadens första vecka mestadels mild och ibland till och med riktigt varm. Den 3 observerades månadens högsta temperatur i Oskarshamn där det som varmast var 20,3°. Även den 4 noterade ett par stationer i Götaland temperaturer just över 20°.

Från mellersta Norrland och norrut var den 9-23 en kylig period med dygnsmedeltemperaturer konstant under de normala. I och med detta avancerade vintern söderut. Den 23 hade vintern anlänt i praktiskt taget hela norra Norrland. Månadens lägsta temperatur noterades morgonen den 15 i Pajala där det som lägst var -14,6°.

Under några av månadens sista dagar förde friska sydliga till sydvästliga vindar upp mycket mild luft över landet. I en stor del av södra Norrland var dygnsmedeltemperaturerna mer än 10° varmare än normalt den 28. Det var till och med så att några stationer uppmätte månadens högsta temperatur så sent som den 28, bland annat Delsbo och Norrköping, och detta hör inte till vanligheterna. Därtill var det på en rad platser så höga temperaturer som det aldrig tidigare observerats så sent i oktober.

I Stockholm var dygnsmedeltemperaturen 14,2° för den 28, vilket där blev den högsta dygnsmedeltemperaturen under årets oktobermånad. Än mer anmärkningsvärt är att en så hög dygnsmedeltemperatur aldrig tidigare har uppmätts i Stockholm så sent på året sedan mätningarna startade 1756. Instrument, mätmetoder och mätförhållandena har dock ändrats genom årens lopp så det är inte helt säkert att det aldrig tidigare varit så varmt i Stockholm så sent i oktober, även om försök till korrektioner gjorts för att få mätningarna jämförbara över tid.  
 

Blodvaxing Rejmyre 2014-10-13
Varmt och fuktigt väder fick saker att växa som svampar ur jorden. Här troligen några exemplar av blodvaxing i trakten av Rejmyre. Foto Cristoffer Wittskog

Nederbörd

Med undantag för Lappland och norra Norrbotten var årets oktober blötare eller mycket blötare än normalt. De största nederbördsöverskotten fick man i landets mellersta delar där det på sina håll föll mer än tre gånger så mycket som normalt. Även nederbördsmässigt var årets oktober ganska lik oktober 2006.

Bland de dagligrapporterande nederbördsstationerna är det preliminärt Kroppefjäll-Granan i Dalsland som kommer att få den högsta sammanlagda nederbörden under månaden. Fram till och med den 30 har där fallit 263 mm.

I Lund har det kommit 139 mm nederbörd till och med den 30. Det blir därmed den näst blötaste oktobermånaden som uppmätts i Lund sedan åtminstone 1860. Det är dock ännu en bit kvar till rekordnoteringen på 153 mm från 1932.

Det var många olika nederbördsområden som berörde landet under månaden varav ett par av dem var extra kraftfulla. Det första av dessa passerade den 7-8. I Götaland regnade det på många håll 20-30 mm dessa dagar men nederbördsmängderna blev betydligt större i Svealand och Norrland, särskilt i de östra delarna. På flera platser kom det över 70 mm från morgonen den 7 till morgonen den 9 med lokala översvämningar som följd. Bland annat fick Sidsjö i Medelpad 89 mm, Höglekardalen i Jämtland 82 mm och Västmarkum i Ångermanland 76 mm.

I nordvästra Götaland, utspelade sig månadens allra mest dramatiska väderhändelse den 15-16. I gränszonen mellan varm och kall luft bildades ett nära stillastående nederbördsområde på nordostsidan av ett i övrigt ganska oansenligt lågtryck över Danmark. Detta gav mycket stora regnmängder i Bohuslän och Dalsland, se tabell nedan. Den mätstation som uppmätte de största mängderna var Bäckefors i Dalsland som hade den största dygnsnederbörden på hela 78 mm den 16 och en sammanlagd mängd den 15-16 på 113 mm. I höglänt terräng i Dalsland föll en del av nederbörden som snö. I Bohuslän kom man inte riktigt upp i samma mängder men flera stationer fick totalt över 90 mm de två dygnen. De stora regnmängderna orsakade förstås många översvämningar och omfattande problem för både bil- och tågtrafiken i de drabbade områdena.

Regn i västsverige 15-16 oktober (uppmätt kl 8, 16 och 17 oktober)
StationLandskapNederbörd
16 oktober
Nederbörd
17 oktober
Summa
Bäckefors*Dalsland35,0 mm77,6 mm112,6 mm
KroppefjällDalsland46,2 mm64,8 mm111,0 mm
Erikstad*Dalsland45,0 mm59,8 mm104,8 mm
Sanne*Bohuslän51,5 mm46,5 mm98,0 mm
Heden*Bohuslän39,8 mm56,4 mm96,2 mm
UddevallaBohuslän53,0 mm38,5 mm91,5 mm
Heneån*Bohuslän59,0 mm27,7 mm86,7 mm
RörastrandBohuslän62,5 mm21,9 mm84,4 mm
Komperöd*Bohuslän62,1 mm21,4 mm83,5 mm

Tabellen visar de stationer som preliminärt sett fått mest nederbörd i mm från klockan 08 den 15 oktober till och med klockan 08 den 17 oktober. Stationer markerade med en asterisk indikerar att värdena erhållits efter telefonkontakt med observatören.


Även sydvästra Götaland fick sig en släng av nederbördssleven, om än i en något mindre portion. Totalt rapporterades från skånska Knopparp totalt 70 mm den 16-17.

Av de ytterligare nederbördsområden som berörde landet under månadens andra hälft kom de största mängderna den 23-24, dels i västra Götaland, västra Svealand samt på flera håll längs Norrlandskusten.

Snö

Snömängderna var tämligen beskedliga under månaden. Månadens största snödjup på 32 cm rapporterades från Avasjö-Borgafjäll i södra Lapplandsfjällen den 24. Då hade snötäcket i landet också sin största utbredning under månaden.

De höga temperaturerna i slutet av månaden medförde förstås att snötäcket krympte avsevärt. Det återstår att se om vi sett starten på vinterns ihållande snötäcke på de stationer i Lappland som dagligen rapporterat snötäcke från mitten av månaden.

Sol

Årets oktober bjöd på de allra flesta håll på betydligt mindre sol än normalt. Men med de soligare dagarna i slutet av månaden så blir det inga nya bottenrekord satta. Bland solstationerna finns det ett undantag där det varit soligare än normalt, nämligen Storlien som med lite över 90 timmar solskenstid blev den soligaste bland SMHIs strålningsstationer.

Vind

Någon höststorm drabbade inte Sverige under månaden. Utanför fjällen uppmättes inga medelvindhastigheter av stormstyrka, även om det förekom några fall med storm i byarna längs kusterna.

I fjällen förekom några fall med medelvindar av stormstyrka på utsatta stationer i Jämtlands- och södra Lapplandsfjällen i samband att lågtryck drog förbi på en nordostlig bana utanför Norges kust. Högsta byvinden noterades i Tarfala den 27 då det tillfälligtvis blåste upp till 39 m/s i byarna.

Åska

I samband med frontpassager förekom åska vid ett par tillfällen under månaden. Främst var det Götaland och Svealand som berördes medan det bara förekom enstaka urladdningar över Norrland. Åskan var huvudsdakligen fördelad på två tillfällen. Den 7-9 drabbades västkusten, Dalsland och Värmland medan främst östra Svealand berördes den 19-20.