November var mild och mulen i söder men solig i norr

Medan molnen dominerade i södra Sverige under november så slog Kiruna sitt solrekord för månaden. Det klarare vädret i nordligaste Norrland bidrog till att medeltemperaturen för november låg omkring eller strax under den normala där medan övriga landet hade ett temperaturöverskott. Under de mycket milda dygnen 2-3 noterade några stationer i södra Sverige värmerekord för november. Nederbördsmängderna var på många håll omkring eller under de normala. Mer nederbörd än normalt hade delar av sydöstra Norrland, nordvästra Svealand och östra Götaland.

Detta är en preliminär sammanfattning av novembervädret. En mer utförlig analys av månadens väder publiceras någon vecka in i december.

Temperatur

November var mildare än normalt i en stor del av landet och störst temperaturöverskott för månaden fram till den 27 hade nordvästra Svealand med fyra till fem grader. I nordligaste Norrland var temperaturavvikelserna däremot ned till en grad under de normala.

Temperaturavvikelse för perioden 1-27 november 2014.
Temperaturavvikelse för perioden 1-27 november 2014. Förstora Bild

För att hitta en november som var mildare än årets räcker det för Norrlands del att gå tillbaka till 2013, 2012 eller 2011. För större delen av Svealand var november 2011 varmare eller ungefär lika mild som årets och för Götaland gäller november 2011, 2009, 2006 eller 2000. I sydligaste Götaland är det möjligt att någon station kan komma att få en rekordhög månadsmedeltemperatur.

För att hitta en november som varit kallare än normalt i hela landet så räcker det att gå tillbaka till 2010.

Årets november inleddes med milt väder i söder och kallt i norr. En varmfront med tillhörande nederbördsområde, som tagit sig in över sydvästra Sverige sista dagen i oktober, fortsatte upp över landet den 1-2 november och knuffade bort en högtrycksrygg från norra Norrland.

Den 2 var temperaturerna över de normala i hela landet och månadens preliminärt högsta temperatur på 15,9° uppmättes i Markaryd, Småland. Två stationer med långa mätserier, Örebro och Göteborg, slog sina värmerekord för november. Örebro rapporterade 14,9°, nästan en grad över rekordet på 14,0° från november 2005. Göteborg hade 14,5° och det tidigare rekordet var 14,2° från november 2005. Mätningarna startade i Örebro 1858 och i Göteborg 1859. Regelbundna observationer av maximitemperatur började på båda platserna 1881.

Den milda och fuktiga luften fortsatte att strömma upp över Sverige den 3 och ytterligare två stationer med långa mätserier noterade värmerekord för november. Den ena var Karlshamn som hade 14,8°. Stationens tidigare rekord var 14,5° från november 1996. Mätningarna i Karlshamn startade 1859 och även där började regelbundna observationer av maximitemperatur att göras 1881. Den andra var Ölands norra udde som hade 14,0°. Det tidigare rekordvärdet var 13,7° från 1996. Mätningarna vid Ölands norra uUdde startade 1855.

Sedan började kalluft svepa ner över landet efter att ett lågtryck passerat österut över nordligaste Skandinavien den 3-4 och följdes av ett högtryck över norra Norrland den 5-6. På en del håll i Norrland sjönk temperaturerna till mer än tio grader under de normala. Från att den lägsta temperaturen i landet varit -6,6° i Latnivaara i Norra Lappland den 3 var minimitemperaturen -26,2° i Naimakka i nordligaste Lappland den 5.

Högtrycket fortsatte österut och ett omfattande lågtryck ute på Atlanten gjorde att mild och fuktig luft återigen strömmade upp över Sverige den 8. Temperaturavvikelserna steg upp till åtta grader över de normala den 10.

Ett nytt högtryck från Norska havet växte in över norra Norrland den 11-12 och gav där riktigt låga temperaturer de följande dagarna. Månadens preliminärt lägsta temperatur var -29,7° i Nedre Soppero den 14. Den 14 var även det sista dygnet för i år som någon station hade meteorologisk sommar. Sist ut att få meteorologisk höst var Falsterbo (automatstationen) och Skillinge i Skåne samt Karlskrona-Söderstjerna och Utklippan i Blekinge.

Den 15 började högtrycket i norr förskjutas österut och ett snöfallsområde dämpade kylan i norra Norrland. En högtrycksrygg över norra Sverige förstärktes den 18-20. Det var tidvis klart väder i norra Norrland och temperaturerna sjönk under de normala i stora delar av området. Nattetid var det runt -20° som lägst. I övriga Sverige fortsatte det milda molniga vädret.

Tidigt den 22 sprack molnen upp på flera håll över Götaland, vilket medförde tillfälligt lägre temperaturer där. Exempelvis hade Jönköpings flygplats som lägst -4,3°.

Ett lågtryck passerade över Sverige den 24 november 2014.
Ett lågtryck passerade över Sverige den 24 november 2014. Bilden visar väderläget klockan 13. Förstora Bild

Högtrycksryggen som sträckte sig från Ryssland in över Skandinavien började dra sig österut den 23 och den 24 passerade ett lågtryck över Sverige, vilket medförde nederbörd och temperaturer på fyra till nio grader över de normala.

Den 25 började en högtrycksrygg växa in söderifrån, vilket gav tidvis klart väder i södra Sverige den 25-26 samt även i norr den 26. På sina håll östra Götaland, Svealand och sydvästra Norrland sjönk temperaturerna något under de normala den 26. I södra Sverige bildades tidvis dis och dimma, vilket bland annat påverkade flygtrafiken vid Bromma. På många håll i landet fortsatte temperaturerna att sjunka något även den 27. Högtrycksryggen som sträcker sig från Ryssland ser ut att fortsätta dominera vädret resten av november.

Nederbörd

Nederbördsmängderna för november fram till den 27 var i allmänhet omkring eller under de normala. På en del platser har det kommit ungefär en tredjedel av den normala månadsmängden. Den mesta nederbörden har fallit i södra Norrland, nordvästra Svealand och östra Götaland. Några platser där har fått 50-75% mer än under en vanlig novembermånad.

Nederbördsavvikelse för perioden den 1-27 november 2014.
Nederbördsavvikelse för perioden den 1-27 november 2014. Förstora Bild

För att hitta en torrare november än årets räcker det på många platser att gå tillbaka till 2013 eller 2011. I Norrlandsfjällen påminner årets nederbördsmängder i allmänhet om de för november 2010.

En blötare november än årets var i Norrlandsfjällen 2013 och i östra Götaland 2010. I övriga landet var november 2009 mer nederbördsrik än årets.

De första dygnen under månaden passerade några fronter och lågtryck som medförde nederbörd. Nederbördsområdet som drog upp över landet tillsammans med varmfronten den 1-2 gav dygnsnederbördsmängder på 10-25 mm. Exempelvis fick Hattsjöbäcken i norra Ångermanland 23 mm. Nederbörden föll som regn i söder, men övergick till snö längre norrut.

Den 2-3 gav ett regnområde mängder i samma storleksordning i nordvästra Götaland och västra Svealand. Uddevalla noterade 27 mm för nederbördsdygnet den 3.

Ett lågtryck från sydväst som passerade över Sverige den 4 gav över 20 mm södra Norrland, där Åkroken i södra Ångermanland uppmätte 34 mm. I Norrland och norra Dalarna föll nederbörden som snö, längre söderut regn.

Ett annat lågtryck söderifrån drog upp över södra Sverige den 5-6 och gav stora nederbördsmängder i östra Götaland. Oskarshamn och Krokshult i östra Småland rapporterade 47 mm respektive 45 mm morgonen den 6. Nederbörden bestod till en början av regn, men under natten till den 6 övergick regnet till snö och det var säsongens första för området.

Nederbördsområden som gav mer än 15 mm på några platser var aktiva den 10 och 17-18, annars föll bara mindre mängder nederbörd fram till den 23-24 då ett lågtryck passerade landet och gav mer än 20 mm på många håll. Den 23 fick Gördalen i Dalarna och Töcksfors i Värmland 34 mm och den 24 fick Hattsjöbäcken i Ångermanland 39 mm.

Inga större nederbördsmängder väntas komma under månadens sista dagar.

Snö

Ett snöfallsområde som passerade över norra Norrland den 1-2 medförde att snötäcket bredde ut sig även över de östra delarna av regionen, men det drog sig snart tillbaka från kustområdet.

Den 4-5 lade sig ett snötäcke även över norra Dalarna, sydvästra och mellersta Norrland. På sina håll i södra Norrland kom 1-2 dm snö. Exempelvis uppmättes den 5 snödjup på 25 cm i Myskelåsen, Härjedalen och 17 cm i Åkroken, södra Ångermanland. Mycket av snön smälte dock bort den 9-11.

Morgonen den 6 uppmättes på många håll i nordöstra Götaland och sydöstra Svealand säsongens första snödjup. Björkvik i södra Sörmland noterade ett snödjup på 6 cm och Linköping samt Omberg i västligaste Östergötland rapporterade 4 cm. Den 7 hade det även kommit någon enstaka centimeter snö i mellersta Svealand. I Skärkind, Östergötland hade snödjupet ökat från 2 cm föregående morgon till 8 cm. En till två dygn senare var det återigen barmark i södra Sverige.

Månadens hittills största inrapporterade snödjup är 41 cm i Katterjåkk i nordligaste Lappland den 12.

Snödjupet och snötäckets utbredning var i mitten av månaden omkring det normala i norra Norrland, i övrigt var det mindre. Från omkring den 22 och framåt växte snötäckets utbredning i västra och norra Norrland samt norra Dalarna.

Sol

I nordligaste Sverige var månaden förhållandevis solig och Kiruna har fram till den 27 registrerat 42 timmar solskenstid, vilket överträffar stationens novemberrekord på 40 timmar från 2008. Solskensmätningarna i Kiruna började 1958.

I södra Sverige har årets november däremot varit solfattig på många håll. Eventuellt kan Stockholm komma att få rekordlåg solskenstid för månaden, det beror på molnigheten där under helgen.

Vind

Månadens preliminärt högsta medelvind var 25 m/s och uppmättes i Stekenjokk i Lapplandsfjällen den 3 då ett lågtryck passerade. Det var det enda dygn som medelvinden nådde upp i stormstyrka i Sverige, även om den var riktigt nära på samma plats den 1. Dessa två dygn noterades också månadens högsta byvind som var 29 m/s i Stekenjokk den 1 och i Stora Sjöfallet den 3.

I södra Sverige var bland annat den 16 ett blåsigt dygn, då stationen i Hanö registrerade en medelvind på 22 m/s och byvind på 27 m/s. Vid det tillfället fanns ett mäktigt högtryck över Ryssland och ett omfattande lågtryck över norra Frankrike som medförde att det var blåsigt i området däremellan.

Åska

Månadens två första dygn var de enda med åska. Flest antal blixturladdningar, 1040, registrerades den 1 i samband med regnväder över nordvästra Götaland och sydvästra Svealand. Den 2 var antalet blixturladdningar ungefär en tiondel jämfört med föregående dag och de förekom främst i inre samt östra Svealand.