Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Juli 2016 - Stigande ytvattentemperaturer

Oceanografi

Månadsmedelvärdet för vattenstånd var något över det normala på flertalet platser längs kusten. Det högsta vattenståndet observerades i Bottenviken och det lägsta i Öresund. Den högsta signifikanta våghöjden observerades vid Väderöarna. Varma perioder under månaden fortsatte att värma upp ytvattnet …

Senast uppdaterad:

Juli 2016 - Mycket låga flöden i östra Götaland

Hydrologi

Flödet i östra Götaland var mycket under det normala. Även grundvattennivån var mycket under den normala i sydöstra Sverige.

Senast uppdaterad:

Juli 2016 - Högsommarvärme senare under månaden

Meteorologi

Efter en period med lite ostadigt väder och blygsamma dagstemperaturer växte en högtrycksrygg in över landet den 20. Den medförde högsommarvärme och hann ge en tropisk natt strax innan värmen kulminerade den 25. Månaden som helhet blev något varmare än normalt i hela landet.

Senast uppdaterad:

Juni 2016 - Vattenstånd under det normala

Oceanografi

Varma perioder under månaden värmde upp ytvattnet. Nära kusterna noterades rätt höga ytvattentemperaturer och Marviken fick ett nytt junirekord. Månadsmedelvärdet för vattenståndet var under det normala på samtliga platser. Det högsta vattenståndet observerades på västkusten och det lägsta i …

Senast uppdaterad:

Juni 2016 - Torrt i södra Sverige

Hydrologi

Snösmältningen i Norrland avslutades. I södra Sverige var vattenflödena inledningsvis låga, och torrt varmt väder över hela landet innebar att flödena sakta avtog. I mitten av månaden gav en sommarstorm i Norrbotten ett ökat vattenflöde i Tornedalen och flera lågtryck från söder bröt de värsta …

Senast uppdaterad:

Juni 2016 - Varierat väder

Meteorologi

Den långvariga torkan i södra Sverige började nu märkas på allvar. Under junimånandens inledning noterades flera högsommardagar innan det svalare vädret tillfälligt tog över och sedan följdes av en sällsynt sommarstorm. Varm och fuktig luft gav dock både nederbörd med åska och värme kring midsommar.

Senast uppdaterad:

Maj 2016 - Isvintern officiellt över

Oceanografi

Under inledningen av maj smälte vårvärmen bort den sista isen i Bottenviken och mot slutet av månaden hade ytvattentemperaturen stigit till 19° i Haparanda. Vattenståndsvariationerna var små under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades på västkusten. Den högsta signifikanta …

Senast uppdaterad:

Maj 2016 - Både låga och höga vattenflöden

Hydrologi

Under maj månad har vattenflödena i Götaland varit låga medan andra delar av landet haft mycket höga flöden. I norra Dalarna var flödena på en del håll de högsta sedan 1959.

Senast uppdaterad:

Maj 2016 - Varm med torr början och blött slut

Meteorologi

De första 10 dagarna av maj var torra och varma, med högsommartemperaturer på över 25 grader på fler håll i landet mot slutet av perioden. Därefter skedde en väderomsvängning till mer ostadigt väder och stora nederbördsmängder på flera håll, framförallt i mellersta Sverige.

Senast uppdaterad:

April 2016 – Låga flöden i östra Götaland

Hydrologi

Flödet i östra Götaland var under det normala. Även grundvattennivån var under den för månaden normala i detta område.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År