Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Juli 2015 - Sen vårflod i Lapplandsfjällen

Hydrologi

Snösmältning och regn ledde till att vattenflödena steg i många vattendrag i norra Norrland. I slutet av juli blev vattenflödena höga eller mycket höga i de övre delarna av Skellefteälven, Piteälven, Lilla Luleälven, Umeälven, Kalixälven och Torneälven.

Senast uppdaterad:

Juli 2015 - Ganska lugnt i våra hav trots lågtryck

Oceanografi

Vattenståndsnivåerna varierade kring medelvattenstånd under hela månaden. I början på månadens steg ytvattentemperaturerna för att sedan sjunka igen i samband med intensiva lågtryck.

Senast uppdaterad:

Juni 2015 - Höga vågor

Oceanografi

De högsta vattenstånden observerades i norra Sverige vid månadens inledning. Våghöjder över 3,5 meter observerades vid flera tillfällen. Ytvattentemperaturerna var under de normala längs hela Sveriges kust.

Senast uppdaterad:

Juni 2015 - Kall och ostadig

Meteorologi

Månaden blev kallare än normalt och framförallt midsommaraftonen blev nog en besvikelse för många. De åskrädda kunde dock glädja sig åt en månad med förhållandevis få blixturladdningar.

Senast uppdaterad:

Maj 2015 - Vårflod i norra Norrland

Hydrologi

Under maj regnade det mycket i Sverige och de förhållandevis största mängderna föll i nordöstra Norrland. Regnet tillsammans med snösmältning medförde att flödena blev höga i många vattendrag i norra Norrland.

Senast uppdaterad:

Maj 2015 - Issäsongen avslutades tidigt

Oceanografi

Det var små variationer i vattenstånden i maj och de höll sig mestadels omkring de normala. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs Sveriges västra kust.

Senast uppdaterad:

Maj 2015 - Regn, regn och mera regn gav flera regnrekord

Meteorologi

Regnet strilade ner under månaden och flera stationer slog sina gamla regnrekord för maj. I Umeå och Luleå bidrog regnandet till att det blev rekordfå soltimmar. Landets högsta temperatur i maj blev lägre än aprils vilket sedan 1920 bara hänt fyra gånger.

Senast uppdaterad:

April 2015 - Isen i Bottenviken glesnade snabbt

Oceanografi

Vattenståndsvariationerna var små i april. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs Sveriges västra kust. Vid fyra tillfällen observerades våghöjder över 2,5 meter. Drivisen i norra Bottenviken drev ut till havs under månadens andra hälft och glesnade snabbt. Ytvattentemperaturerna var …

Senast uppdaterad:

Kategorier

År