Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Januari 2016 - Rekordlågt vattenstånd i Bottenviken

Oceanografi

Månaden inleddes med kalla ost till nordostliga vindar och nyisbildningen tog ordentlig fart i Bottniska viken. Höga ytvattentemperaturer vid månadens inledning gav en ny rekordnotering för Finngrundet på 4,5°. Med de nordostliga vindarna sjönk vattenståndet i Haparanda till rekordlåga -126 cm. …

Senast uppdaterad:

Januari 2016 - Snabb snösmältning i söder

Hydrologi

Grundvattennivåerna i Småland, Blekinge och Öland var mycket under de normala och även flödet i södra Småland var under det normala för månaden. I slutet på månaden smälte snön snabbt i södra Sverige.

Senast uppdaterad:

Januari 2016 - Kallt länge men avslutningen mild

Meteorologi

Högtryck och nordliga vindar dominerade vädret under en stor del av januari vilket gav låga temperaturer i hela landet. Från den 22-23 började dock lågtryck på Atlanten att påverka alltmer och mild Atlantluft strömmade in över Sverige.

Senast uppdaterad:

December 2015 - Höga vågor

Oceanografi

De högsta och lägsta vattenstånden registrerades i de västra farvattnen mot slutet av månaden. En signifikant våghöjd på 7,6 meter observerades vid Väderöarna i början av månaden. Ytvattentemperaturerna var flera grader över det normala men mot slutet av månaden sjönk temperaturerna i Bottenviken …

Senast uppdaterad:

December 2015 - Mycket höga flöden

Hydrologi

Riklig nederbörd i kombination med fuktig mark gav upphov till mycket höga flöden i västra delen av Götaland.

Senast uppdaterad:

December 2015 - Varm och tidvis blåsig

Meteorologi

Ovädren Helga, Synne och Staffan drabbade landet under månaden. Långa perioder med västvindar gav en varm och snöfattig december. 

Senast uppdaterad:

November 2015 - Högt vattenstånd och höga vågor

Oceanografi

Stormen Gorm berörde Sverige mot slutet av månaden med högt vattenstånd som följd i de västra farvattnen och signifikanta våghöjder på över 4 meter observerades. Ytvattentemperaturerna var över det normala och det milda novembervädret innebar en fortsatt långsam avkylning.

Senast uppdaterad:

November 2015 - Fortsatt låga flöden i delar av landet

Hydrologi

Vattenflödena var i november låga på många håll i landet, medan västra Götaland hade flöden över de normala. Under månaden la sig snön i stora delar av Norrland och norra Svealand.

Senast uppdaterad:

November 2015 - Många nya väderrekord

Meteorologi

Årets november blev vädermässigt mycket händelserik. Den började med rekordvärme för årstiden vid bland annat Norrlandskusten och avslutades med stormen Gorm över Götaland. Däremellan passerade ett antal nederbördsområden som resulterade i att månaden blev rekordblöt på flera håll i södra Götaland …

Senast uppdaterad:

Oktober 2015 - Låga flöden i Skåne, Blekinge och Småland

Hydrologi

Oktober var en mycket nederbördsfattig månad och flödena i vattendragen sjönk i nästan hela landet. I Skåne, Blekinge och Småland var flödena på många håll mycket låga.

Senast uppdaterad:

Kategorier

År