Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Juni 2024 - Inledningsvis torrt, lågtrycksbetonat väder gav sedan variation i flödet

Hydrologi

Månaden var inledningsvis torr men kom sedan att domineras av lågtrycksbetonat väder som ökade vattenflödena på sina håll. Västra Götaland hade vattenflöden över det normala för juni månad medans stora delar av landet hade flöden under det normala. Särskilt torrt var det i delar av Svealand samt …

Senast uppdaterad:

Juni 2024 - Sent slut på issäsongen och stora variationer i ytvattentemperatur

Oceanografi

Under månaden så steg vattenståndet på de östra farvattnen och månadsmedlen var över det normala. Signifikanta våghöjder över 3 meter observerades både på de västra och östra farvattnen. Säsongens sista iskarta ritades i början av juni och avslutade en lång issäsong. Perioder med lågtryck gjorde …

Senast uppdaterad:

Juni 2024 - Högsommarvärme efter midsommar

Meteorologi

Efter några varma inledande dagar kom stora delar av juni 2024 att domineras av lågtrycksbetonat, svalt och ostadigt väder. Efter midsommar följde dock några dagar med högsommarvarmt väder och lokalt över 30°. Under månadens sista dagar skedde sedan en återgång till svalare väder.

Senast uppdaterad:

Maj 2024 - Höga floden i norr, låga floden i söder

Hydrologi

Varmt väder och ett stort snötäcke gjorde att vattenflödena steg snabbt i vattendragen i norra Sverige. Vårfloden blev ganska mäktig i mellersta och norra Norrland. Ett kraftigt skyfall i slutet av månaden orsakade översvämning i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad:

Maj 2024 - Små variationer i vattenståndet

Oceanografi

Det var små variationer i vattenståndet under månaden och på de östra farvattnen var månadsmedlen ovanligt låga. Månadens signifikanta våghöjder var förhållandevis små och de steg aldrig över 3 meter på någon plats. Avsmältningen av kvarvarande is i norr gick snabbt under månaden. …

Senast uppdaterad:

Maj 2024 - Varmaste majmånaden näst 2018

Meteorologi

​Högtryck dominerade vädret i maj 2024 vilket gav varmt och torrt väder. I slutet av månaden kom ett omslag till mer omväxlande väder vilket inkluderade skyfall och fallvindar.

Senast uppdaterad:

April 2024 - Rekordnivå i Vättern och höga flöden i landets södra halva

Hydrologi

Månaden kännetecknades av hög markvattenhalt och stor avrinning i norra Götaland och södra Svealand. De stora vattenmängderna i dessa områden resulterade i såväl höga flöden som höga sjönivåer, till exempel i Vättern som nådde rekordnivåer. I slutet av månaden omfattade barmarksområdet Götaland, …

Senast uppdaterad:

April 2024 - Långsam avsmältning och isen drev tillfälligt åt nordost

Oceanografi

Det var små variationer i vattenståndet under månaden. Det högsta vattenståndet observerades i Uddevalla och det lägsta i Kalix. Den signifikanta våghöjden steg över 3 meter både på de östra och västra farvattnen. Kyliga perioder under månaden gjorde att avsmältningen av kvarvarande is i norr gick …

Senast uppdaterad:

April 2024 - Lokala köldrekord i norr och varm valborg

Meteorologi

Årets april bjöd som förväntat på omväxlande vårväder med såväl soliga och varma dagar som bakslag med snöfall och kyla. Månaden blev kallare än normalt i mellersta och norra delarna av landet. Lokalt i Norrland blev det temperaturer under -30°C som inte upplevts på decennier i april månad. Vid …

Senast uppdaterad:

Mars 2024 – Höga flöden i Svealand

Hydrologi

Efter en längre tid med riklig nederbörd förekom i mars höga flöden och vattennivåer bland annat i Östergötland och Värmland. I Hjälmaren var vattenståndet det högsta sedan 2000.

Senast uppdaterad:
Kategorier
År