Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

Januari 2011 - Avstannad isvinter i söder

Efter en mycket snabb inledning på isvintern under december månad kom januari snarare att domineras av lättande isförhållanden, speciellt längs södra Sveriges kuster.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad