Maj 2024 - Små variationer i vattenståndet

Det var små variationer i vattenståndet under månaden och på de östra farvattnen var månadsmedlen ovanligt låga. Månadens signifikanta våghöjder var förhållandevis små och de steg aldrig över 3 meter på någon plats. Avsmältningen av kvarvarande is i norr gick snabbt under månaden. Ytvattentemperaturerna steg snabbt under månaden i synnerhet längs kusterna.

.