Månadens väder i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder.

December 2021 - Kall med vit jul i nästan hela Sverige

Årets sista månad, december, inleddes med att ett omfattande snöoväder drog in över södra och mellersta Götaland där det på sina håll föll 20-30 cm nysnö. I norr var det däremot kallt. Lucia blev mild i en stor del av landet och följdes sedan av än mildare luft innan kalluften åter kopplade …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2021 - Nästan rekordkall avslutning

November fick en nästan rekordkall avslutning men dessförinnan så karakteriserades månaden av att lågtrycken avlöste varandra med tillhörande nederbördsområden som kom in västerifrån. Däremellan förekom även flera soliga dagar. Lägsta temperaturen uppmättes på morgonen den 28 i Nikkaluokta på …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2021 - Nederbördsrik i norr

Oktober blev nederbördsrik, i synnerhet i landets norra delar där det slogs flera nederbördsrekord, både i dygnsnederbörd och månadsnederbörd. Både Haparanda och Överkalix-Svartbyn noterade den blötaste månaden oavsett tid på året sedan mätningarna startade. I norra Norrland bredde ett varaktigt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2021 - Periodvis varm och nederbördsrik

I början av september rådde sommartemperaturer på dryga 20 grader i södra delarna av landet. Därefter mer höstlikt väder över lag. Ett antal nederbördsfronter passerade in över landet med lokalt stora regnmängder både i norr och i söder. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2021 - Regnig månad med skyfall över Gävle

Augustivädret blev en skarp kontrast till den varma och på många håll torra julimånaden. I augusti var det istället molnigt, lågtrycksbetonat och ostadigt väder som dominerade. Det var flera tillfällen med kraftigt regn och lokala översvämningar. Mest dramatiskt var det i Gävle den 17-18 …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2021 - Varma luftmassor dominerade men kyligare avslut

Juli 2021 dominerades av varma luftmassor och det var först under de avslutande dygnen som det blev en mer markant temperatursänkning över södra Sverige. I norra Sverige var det även i mitten av månaden en veckolång period med svalt och blåsigt väder. Torrt väder dominerade men vissa dagar förekom …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2021 - Rekordvarm junimånad i sydost

Juni 2021 blev i hela Sverige varmare än normalvärdet för den nya referensperioden 1991-2020. Det gäller i synnerhet i sydöstra delen av landet där det delvis var fråga om en rekordvarm juni. Den allra varmaste perioden inföll i mitten av månaden. Då hade Målilla i Småland med 34,6° den högsta …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2021 - Kylig inledning och varmt slut

Maj 2021 blev i många hänseenden en månad där värmen visade ett njuggt intresse för Sverige. Efter en kylig eller mycket kylig inledning följde så en kortvarig värmeperiod i söder kring Kristi Himmelfärdshelgen samt under månadens allra sista dagar. Som helhet blev månaden kyligare än normalt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2021 - Typiskt aprilväder i april

April 2021 bjöd på överlag rätt ostadigt väder. I söder var den något kallare än normalperioden 1991-2020 och lågtryck gav vid flera tillfällen ymnigt snöfall. Ett högtryck växte in i mitten på månaden och gav allmänt soligt och varmt väder med omkring 15° i hela landet. Därefter blev det åter …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2021 - Mycket mild inledning och avslutning

Mars bjöd på milt väder i hela landet. Mot slutet av månaden slog ett par stationer i sydöstra Sverige sina värmerekord för mars. Det kom mindre nederbörd än normalt på många håll, men Norrlands fjälltrakter och främst östra delen av Götaland fick något mer. Lågtryck på Norska havet medförde …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad