Månadens väder i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder.

November 2023 - Kallast på många håll sedan 2010

Månaden blev kallare än normalt i hela landet, och har i stora delar av Norrland, Svealand och även delar av Götaland inte varit så kall sedan november 2010. Långvariga och tidvis kraftiga snöfall gav ovanligt stora snödjup tidigt, främst i södra Norrlands inland, och i slutet av månaden la sig …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - Lokalt i norr kallaste oktober sedan 1992

Månaden blev kallare än normalt i mellersta och norra delarna av landet. I Norrland blev det lokalt den kallaste oktobermånaden på 30 år. Djupa lågtryck gav rikligt med nederbörd och blåsigt väder där de passerade. Stormen Babet påverkade främst de allra sydligaste delarna av landet och gav …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2023 - Rekord i värme och snödjup

September 2023 startade med stora regnmängder över landets östra delar och i landskapen sydväst om Gävlebukten uppstod problem med översvämning och höga flöden. Därefter skedde en stabilisering. Högtryck i perioder tvingade upp lågtrycken på nordligare bana och därav gynnades varmluftens …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2023 - Lågtrycket Hans och rekordmycket regn

Augusti 2023 utmärkte sig framförallt genom det mycket lågtrycksbetonade vädret med ihärdigt regnande och kraftiga åskskurar på många platser. Två djupa namngivna lågtryck passerade landet under månadens första två veckor, först Patricia, och sedan Hans som dröjde sig kvar över landet i närmare en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Övervägande svalt och ostadigt med lokala regnrekord

Juli 2023 dominerades av svalt och ostadigt väder med de största regnmängderna från västra Götaland upp till sydligaste Norrland. Julimånaden blev rekordregnig i bland annat Borås och Delsbo. Men som vanligt under sommaren så föll regnet ojämnt. De nordligaste fjällen hade en både varm och torr …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2023 - Mycket varm med långvarig torka

Juni 2023 blev trots en kylig inledning varm eller mycket varm i hela Sverige. I främst södra Sverige var det från omkring nationaldagen och framåt med få undantag varma luftmassor som dominerade. Trots en  del kraftigare regnområden blev juni övervägande torr eller mycket torr. I framför allt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2023 - Torrt i nästan hela landet

Maj 2023 bjöd på årets första högsommardag, skyfall, åska och en ovanlig halo. Månadens medeltemperatur låg allmänt 0 till 2°C över det normala i jämförelse med referensperioden 1991-2020 men lokalt något lägre än det normala i Dala- och Jämtlandsfjällen samt vid Norrbottenskusten. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2023 - Flera omgångar med högtryck

April bjöd länge på torrt och högtrycksbetonat väder. Påskhelgen levererade varierande kompott av molnighet. På sina håll i söder blev då det även de sista dagarna som man kunde åka skidor på natursnö. Under andra halvan av april följde en vecka med varmt och högtrycksbetonat väder där temperaturen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2023 - Blött och kallt med snörik avslutning i söder

Marsmånad 2023 utmärkte sig som en kall och blöt månad. Temperaturerna låg under ett par perioder mycket under det normala i samband med högtryck i norr. Samtidigt var lågtryckstrafiken över särskilt södra Sverige periodvis tät. Sammantaget ledde detta till en hel del snö i stora delar av landet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2023 - Stormen Otto och avslutningsvis norrsken

Februari 2023 blev varmare än normalt i hela landet. Jämfört med normalperioden 1991-2020 avvek norra Norrland som mest där temperaturen låg 3-6 grader över det normala. Nederbördsmängden låg allmänt runt det normala men med några undantag. I mitten av månaden passerade stormen Otto. I slutet av …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad