Maj 2024 - Höga floden i norr, låga floden i söder

Varmt väder och ett stort snötäcke gjorde att vattenflödena steg snabbt i vattendragen i norra Sverige. Vårfloden blev ganska mäktig i mellersta och norra Norrland. Ett kraftigt skyfall i slutet av månaden orsakade översvämning i nordvästra Skåne.

.