Maj 2024 - Rekordvarmt globalt men i Argentina kallast på över 60 år

Globalt var maj 2024 den hittills varmaste som registrerats och den elfte månaden i rad som varit minst 1,5 grader varmare än under den förindustriella perioden 1850-1900. Områden med stora temperaturöverskott återfanns i exempelvis västra Europa och Mexiko. Men det fanns även en del förhållandevis kyliga områden. I Argentina var maj den kallaste på över 60 år.

Temperatur

Blden visar en världskarta och Europakarta med temperaturens avvikelse från det normala i maj 2024.
Global temperaturanomali (vänster bild) i maj 2024 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Temperaturöverskott över stora delar av kontinenterna och även världshaven gav en majmånad som globalt låg 1,52° över det beräknade medelvärdet för den förindustriella perioden 1850-1900. Detta enligt Copernicus Climate Change Service. Men även områden med temperaturunderskott förekom på både södra och norra halvklotet.

Bilden visar stapeldiagram med temperaturavvikelser för majmånader 1979-2024 globalt och för Europa.
Temperaturavvikelser globalt och i Europa för majmånader från 1979 till 2024 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa

För Europas del var det med knapp marginal den tredje varmaste majmånaden. Stora temperaturöverskott förekom i framför allt nordvästra Europa, där Storbritannien noterade sin hittills varmaste majmånad och Norge tangerade den rekordvarma maj 2018. I Danmark var det den näst varmaste majmånaden efter 2018. 

Temperaturöverskott förekom även kring Medelhavet. El Granado i Spanien hade 41,3° den 30 maj och Toplou i Grekland 38,6° den 19 maj.

I övrigt kan nämnas exempelvis 31,1° i Frosta den 26 maj som var nytt värmerekord för maj i det norska fylket Trøndelag.

I nordvästra Ryssland var det däremot kyligare än vad man kan vänta sig under en majmånad. Där hade Khorey-Ver -21,7° den 6 maj och Vorkuta -19,2° följande natt.

Nordamerika

I framför allt Mexiko och Centralamerika var det mycket varmt med tillfälligtvis över 50 grader varmt vid några stationer i Mexiko. Gallinas i delstaten San Luis Potosi hade hela 51,1° den 9 maj.

Även i de östra delarna av USA och östra Kanada var det en ovanligt varm majmånad. Av USAs delstater var det förhållandevis varmast i Florida, där det var den allra varmaste majmånaden i den nationella statistik som sträcker sig tillbaks till 1895.

Asien

I framför allt de centrala delarna av Asien rådde stora temperaturöverskott. De allra högsta temperaturerna återfanns i Pakistan och nordvästra Indien dit sydvästmonsunen ännu inte nått. Mohenjo-Daro i Pakistan nådde hela 52,5° den 26 maj.

Södra halvklotet

Även på södra halvklotet dominerade områden med varmt väder, men här var framför allt de södra delarna av Sydamerika ett undantag. I Argentina var det den kallaste majmånaden i en nationell statistik sedan 1961.

Bland stationer på lägre höjd kan nämnas El Calafate i sydligaste Argentina som rapporterade -12,0° den 23-24 maj. Ännu lägre temperaturer förekom i Anderna.

I Afrika dominerade varmt väder med stora temperaturöverskott i Sydafrika och de centrala ekvatorsnära områdena.

I Australien var det varierande förhållanden med de största temperaturöverskotten i delstaten Western Australia. Nya Zeeland hade däremot sin kyligaste majmånad på femton år. Den lägsta temperaturen där blev -9,7° den 10 maj i Cass i centrala delen av Sydön.

Nederbörd

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i maj 2024.
Preliminär global nederbördsanomali i maj 2024. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

I Europa kan man säga att det var en tredelad bild med torrare majväder än normalt i norra och centrala delarna av Europa samt på Iberiska halvön.

I Storbritannien och stora delar av Västeuropa var det däremot en regnig eller mycket regnig månad. Exempelvis rapporterade Nederländerna sin hittills nederbördsrikaste majmånad. Bland annat Tyskland drabbades av svåra översvämningar i samband med skyfall. Där föll vid några tillfällen drygt 100 mm under ett dygn.

Bilden visar en Europakarta med medellufttryck i maj 2024.
Medellufttryck i Europa i maj 2024 Illustration SMHI Förstora Bild

Mönstret hos nederbördsfördelningen följer medellufttrycket under månaden med högtrycksdominerat från Skandinavien ner mot Svarta havet och mer lågtrycksdominerat väster därom.

I de inre och östra delarna av USA var det i allmänhet en regnig majmånad. Exempelvis rapporterades 318 mm från en station i Huntsville, Texas den 1 maj.

I Mexiko och delar av Centralamerika var det däremot torrt kombinerat med det mycket varma vädret.

I de sydligaste delarna av Brasilien fortsatte det mycket regniga vädret från i april. Det var också en mycket blöt månad på många håll i de nordligaste delarna av Sydamerika. Exempelvis fick den vanligen nederbördsrika stationen Medio san Juan i Colombia 234 mm den 6 maj.

På många håll i Indonesien och övriga delar av Sydostasien var det en mycket nederbördsrik månad. Delvis bidrog tropiska cykloner till de stora nederbördsmängderna.

Exempelvis gav rester av den tropiska cyklonen Remal 634 mm i Cherrapunji i nordöstra Indien den 30 maj. Samma dygn föll 678 mm över Sanhu Dao i Sydkinesiska havet i anslutning till den tropiska cyklonen Maliksi.

Det förekom även kraftiga regn i de inre delarna av Asien. Till exempel i Afghanistan där svåra översvämningar krävde flera hundratals dödsoffer.

 

Arktis och Antarktis

Trots de rekordhöga temperaturerna globalt var det inte någon rekordlåg utbredning av havsis i Arktis utan den låg i stället rätt nära det normala under perioden 1991-2020. Ett område där isen försvann snabbt var dock de östra delarna av Hudson Bay i Kanada.

Bilden visar ett stapeldiagram med isutbdredningen i Arktis under majmånader från 1979-2024.
Isutbredning i medeltal för majmånader 1979-2024 i relation till medelvärdet för perioden 1991-2020. Källa Copernicus Climate Change Service/ECMWF/EUMETSAT Förstora Bild

Förhållandevis kallast var det över Grönland och vid Geosummit (3210 möh) sjönk temperaturen till -43,4° den 10 maj. Stationen Ust'-Olenek vid den sibiriska Ishavskusten kom som kontrast upp i 21,3° den 30 maj.

Havsisutbredningen kring Antarktis var däremot betydligt lägre än normalt och den sjätte lägsta sedan 1979 enligt Copernicus Climate Change Service. Den var dock inte så låg som under fjolårets rekordlåga utbredning.

Temperaturmässigt fanns över Antarktis både områden med kallare och områden med varmare väder än normalt. Den 9 maj var det -78,3° vid basen Concordia (3200 möh) medan Base Esperanza på Antarktiska halvön hade 10,6° den 2 maj.

Världshaven

Medeltemperaturen i maj i världshaven mellan 60°S och 60°N var 0,53° över medelvärdet för perioden 1991-2020 enligt Copernicus Climate Change Service. Havstemperaturen var därmed 0,17° högre än under den tidigare varmaste majmånaden 2023.

Bilden visar en karta över världshaven med temperaturens avvikelse från det normala.
Percentiler över ytvattentemperaturen i världshaven i maj 2024. Den rödaste färgen markerar havsområden som haft rekordvarmt i förhållande till perioden 1979-2024. Källa: Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

I sydöstra Stilla havet har ytvattnet avkylts i takt med att den tidigare El Niñon övergått i mer neutrala förhållanden. I de ekvatorsnära områdena av Atlanten och upp mot Karibiska havet var havsvattnet däremot rekordvarmt för maj månad.

Tropiska cykloner

Säsongens första namngivna tropiska cyklon på norra Stilla havet, Ewiniar, bildades nära Filippinerna och nådde orkanstyrka när den rörde sig i en båge upp mot havet öster om Japan i slutet av månaden.

Hidaya bildades över Indiska oceanen och rörde sig mot Tanzania i början av månaden. Den följdes av Ialy som i mitten av månaden rörde sig på en liknande och ovanligt nordlig bana mot gränsområdena mellan Tanzania och Kenya.

Remal bildades omkring den 25 maj på norra delen av Bengaliska viken och rörde sig upp mot Bangladesh och östra Indien.

Vid månadsskiftet maj/juni bildades kortvarigt Maliksi på Sydkinesiska havet och rörde sig upp mot sydöstra Kina.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.