Juni 2024 - Lite varmare än fjolårets rekordvarma juni

Serien med rekordhög medeltemperatur har nu gått hela året runt. Juni 2024 var trots detta ännu något varmare än fjolårets rekordvarma juni. Temperaturen i världshaven var fortfarande mycket hög men under juni sjönk den till ungefär samma nivå som i juni 2023. Den kanske svåraste värmerelaterade katastrofen denna månad var över 1000 dödsoffer i samband med den muslimska pilgrimsfärden hajj. I slutet av månaden bildades på Atlanten den tropiska orkanen Beryl med rörelse mot Västindien.

Temperatur

Bilden visar kartor med temperaturens avvikelse från det normala i juni i världen respektive Europa.
Global temperaturanomali (vänster bild) i juni 2024 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var juni 2024 den hittills varmaste junimånaden globalt. Den globala medeltemperaturen var 0,14° över den hittills varmaste, vilken var förra årets juni 2023. Den globala medeltemperaturen för årets juni hamnade 1,50° över den beräknade medeltemperaturen för den förindustriella perioden 1850-1900.

Bland områden som hade varmare eller mycket varmare än normalt i juni kan nämnas östra Europa, västra Asien, norra Afrika och stora delar av ett område från centrala Sydamerika upp mot sydvästra USA. Temperaturer över 50° förekom i såväl Nordamerika som Afrika och Asien.

Tepache i den mexikanska delstaten Sonora hade 52,0° den 20 juni. I USA var det varmast i Death Valley i Kalifornien med 50,0° (122°F) den 6 juni. Enligt den amerikanska vädertjänsten var juni 2024 på nationell basis den näst varmaste i en serie sedan 1895. För delstaterna Arizona och New Mexico var det den allra varmaste junimånaden.

I Afrika hade Asswan i Egypten 50,9° den 7 juni och i Algeriet rapporterades 50,3° från Ouargla den 27 juni.

Den allra högsta temperaturen rapporterades från Jahra i Kuwait med 53,1° den 23 juni. Även från bland annat Iran och Saudiarabien kom rapporter om temperaturer över 50°. Den kanske svåraste värmerelaterade katastrofen denna månad var över 1000 dödsoffer i samband med den muslimska pilgrimsfärden hajj.

I Europa var det i de centrala och östra delarna en varm eller mycket varm månad. För Europa som helhet var det tillsammans med juni 2022 den näst varmaste junimånaden hittills.

Bilden visar ett stapeldiagram över junimedeltemperaturen i Europa åren 1979-2024 jämfört med normalperioden 1991-2020.
Junimedeltemperatur i Europa relativt normalperioden 1991-2020 för junimånader 1979-2024. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Som varmast var det i Voukolies på Kreta i Grekland den 13 juni med 44,5°. I slutet av månaden utbröt även svåra skogsbränder i Grekland och angränsande länder.

I Danmark kyligare juni än maj

Som alla månader fanns även områden med kyligare väder än normalt. Det gäller till exempel Västeuropa från Iberiska halvön upp mot Brittiska öarna och Island. Gagnheidi, Island hade -6,2° den 3 och 4 juni.

I Danmark var juni kyligare än maj, något som inte tidigare inträffat där på nationell basis. Det var framför allt under första halvan av månaden som ett högtrycksområde över Atlanten bidrog till kyliga nordliga luftströmmar över Västeuropa.

Bilden visar en Europakarta med medellufttryck i juni 2024..
Medellufttryck i Europa i juni 2024. Illustration SMHI Förstora Bild

Ett område med temperaturunderskott fanns även i nordligaste USA och centrala Kanada. Vid stationen Copper Basin i den amerikanska delstaten Idaho sjönk temperaturen till hela -11.1° (12°F) den 18 juni.

En ovanligt kall månad hade man även i sydligaste delen av Sydamerika där stationen Balmaceda i Chile rapporterade -21,9° den 24 juni. I södra Argentina rapporterade Esquel (800 möh) 30 cm i snödjup den 21 juni. 

Nederbörd

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala.under juni 2024.
Preliminär global nederbördsanomali i juni 2024. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

På europeiska kontinenten var det en ganska blöt junimånad på många håll och en hel del av nederbörden föll i samband med kraftiga åskskurar. Enligt den schweiziska vädertjänsten fick stationen l'Auberson i kantonen Jura hela 98,1 mm på bara 60 minuter den 25 juni. Det är den näst högsta nederbördsmängd under 60 minuter som noterats i Schweiz.

Nederbördsmönstret över framför allt Asien påminner en hel del om vad man kan förvänta sommartid under den kalla fasen La Niña i Stilla havet. Än så länge är det dock snarast neutrala förhållanden i El Niño/La Niña cykeln.

Normalt avancemang av sydvästmonsunen

Sydvästmonsunen avancerade i ungefär normal takt över Indien och hade nått nordvästra delen av landet i slutet av månaden. På Sri Lanka förekom svåra översvämningar i början av juni där exempelvis Eheliyagoda uppmätte 437 mm den 2 juni.

Bilden visar en karta med linjer över sydvästmonsunens avancemang över Indien vid olika datum säsongen 2024 samt linjer för motsvarande normala tidpunkter.
Sydvästmonsunens avancemang över Indien säsongen 2024 (blå linjer) jämfört med det normala (röda linjer). Källa: India Department of Meteorology (IMD). Förstora Bild

Stora regnmängder föll även över Indonesien, sydöstra Kina och södra Japan. Den 21 juni föll exempelvis 423 mm i Ibusuki i Japan.

På många håll kring Mexikanska golfen föll också stora regnmängder. I nordöstra Mexiko var detta till stor del kopplat till den tropiska cyklonen Alberto som den 19 juni bidrog till en regnmängd på 332 mm i Rodrigo Gómez i den mexikanska delstaten Nuevo León.

Stora regnmängder föll även i Florida, där stationen Hollywood i nätverket CoCoRAHS rapporterade 341 mm den 12 juni. En annan station på samma plats fick 312 mm samma dygn.

Även torra områden

I delstaterna norr om Florida var det däremot en torr juni. I delstaten Virginia var det enligt den amerikanska vädertjänsten den allra torraste junimånaden i en serie som går tillbaks till 1895.

Bilden visar en karta över USA med en ranking av månadsnederbörden i juni 2024 delstatsvis.
Ranking av månadsnederbörden delstatsvis i USA i juni 2024. 1 = torrast och 130 = blötast i en mätserie sedan 1895. Källa: Amerikanska vädertjänsten (NOAA). Förstora Bild

Likaså var det torrt exempelvis kring Svarta havet och i stora delar av Brasilien. Våtmarksområdet Pantanal i sydvästra Brasilien torkades ur i det varma och torra vädret och omfattande bränder uppstod där.

Arktis och Antarktis

Bilden visar kartor med temperaturavvikelse i juni 2024 för Arktis respektive Anttarktis.
Temperaturavvikelse i juni 2024 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

I Arktis var det varmare än normalt i synnerhet i de centrala delarna av den ryska Ishavskusten. Där hade Anabar på 73° nordlig bredd en temperatur på 26,9° den 29 juni.

Det var varmt även i ett område upp mot Svalbard, där stationen vid Svalbard lufthavn hade sin hittills varmaste junimånad enligt den norska vädertjänsten. Stationen har mätningar sedan 1976.

Avsmältningen av havsisen gick i något långsammare takt än normalt, men enligt National Snow and Ice Data Center var medelutbredningen av havsisen ändå den tolfte lägsta för juni månad i en 46-årig mätserie.

Bilden visar på en karta medelutbredningen av havsisen i Arktis i juni 2024 samt en linje för den normala utbredningen.
Medelutbredning av havsisen i Arktis i juni 2024. Linje i magenta visar normalutbredning för perioden 1981-2010. Källa: National Snow and Ice data Center. Förstora Bild

Inne på den grönländska inlandsisen hade Geosummit (3210 möh) -33,9° den 2 juni och samma dygn var det -13,5° vid Hall Beach i kanadensiska Arktis.

Näst lägsta isutbredningen kring Antarktis

Havsisens utbredning kring Antarktis var den näst lägsta för en junimånad, men ändå klart större än den rekordlåga utbredningen i juni 2023.

På Antarktiska halvön och delar av Västantarktis var det en förhållandevis mild junimånad medan stora delar av östra Antarktis upplevde en junimånad kallare än normalt.

Som kallast var det vid basen Concordia (3200 möh) med -79,6° den 28 juni.

Världshaven

Sedan maj 2023 har ytvattentemperaturen i världshaven mellan 60° syd och 60° nord legat klart högre för årstiden än för alla andra år sedan 1979. Den 22 juni sjönk dock ytvattentemperaturen under temperaturen vid samma tidpunkt förra året enligt Copernicus Climate Change Service. Ytvattentemperaturen var dock fortfarande klart högre än för alla andra år fram till 2022.

Bilden visar ytvattentemeraturens variation under året för alla år mellan 1979 och 2024 samt motsvarande nnormaltemperatur för 1991-2020.tediagram för
Ytvattentemperatur i världshaven för alla år mellan 1979 och 2024 samt normaltemperaturen för perioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Tropiska cykloner

Den atlantiska orkansäsongen tog sin början den 19 juni när Alberto bildades på Mexikanska golfen. Den levde något dygn som tropisk storm och drog sedan in över nordöstra Mexiko där det föll mycket stora regnmängder.

Natten mot den 29 juni bildades Beryl i en ovanligt ostlig position och rörde sig i en västlig bana mot Trinidad och sydligaste delen av Små Antillerna. Nästa dag nådde den kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan, vilket är första gången så tidigt på orkansäsongen. Efter månadsskiftet intensifierades Beryl ytterligare (mer om detta i julikrönikan).

Bilden är en satellitbild som visar den tropiska cyklonen Beryl på Atlanten den 30 juni 2024.
Satellitbilden visar Beryl norr om Surinam och Guyana klockan 20 svensk tid söndagen den 30 juni 2024. Illustration SMHI/EUMETSAT Förstora Bild

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.