Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Snösituationen vintern 2014-2015

Hydrologi

Större delen av landet hade mindre snö än normalt denna vinter. I norra Norrland fanns dock mycket snö, på sina håll dubbelt så mycket som normalt. När snön smälte i maj och juni blev flödena höga i många vattendrag.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2014

Oceanografi

Relativt stora mängder av en potentiellt skadlig alg, Alexandrium spp, förekom i Västerhavet under våren. Giftet den producerar, PST (Paralytic Shellfish Toxin), uppmättes också i blåmusslor från musselodlingar och den sammantagna situationen orsakade att skörd från musselodlingar stoppades samt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tillrinningen till haven 2014

Hydrologi

Den totala tillrinningen till haven 2014 var ca 5893 m3/s vilket är 4% över medelvärdet för perioden 1961-1990. Tillrinningen var stor under årets första månader och följdes av en torr sommar. Kraftig höstnederbörd under olika tillfällen och på olika platser ökade på tillrinningen till haven.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2014

Oceanografi

Årets summerade utflöde var nästan dubbelt så stort som inflödet. Det ackumulerade flödet ut ur Östersjön 2014 var något större än medelvärdet och högre än år 2013. Några små inflöden under vintern och hösten samt ett kraftigt inflöde i december ledde till syresättning av djupvatten i södra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2014

Hydrologi

Vid flera tillfällen under året förekom höga och mycket höga flöden i landet, bland annat i samband med skyfall i augusti. På en del håll var också vattenflödena ovanligt låga.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2014

Oceanografi

De högsta vågorna 2014 uppmätes i slutet av året och de allra högsta observerades vid Väderöarna på västkusten i december.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2014

Oceanografi

Vintern 2014 inleddes med höga vattenstånd och följdes av en lång period med vattenstånd under det normala orsakat av högtrycksbetonat väder med mycket nordostliga vindar. Året avslutades med stigande vattenstånd i samband med det största saltvatteninbrottet till Östersjön på 20 år. Årets lägsta …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2014

Hydrologi

I Mälaren och Vänern steg vattennivån i samband med vårfloden och i Storsjön var vattennivån hög under hösten till följd av mycket regn. I övrigt var vattennivåerna i de stora sjöarna nära de normala för årstiden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2013-2014

Oceanografi

Vintern 2013-2014 inleddes med en mild och blåsig höst vilket gjorde att issäsongen fick en utdragen start. Vårens snabba ankomst gav dessutom ett tidigt avslut. Den maximala isutbredningen inträffade den 7 februari och var drygt 93 000 km2. Isvintern 2013-2014 blev således mildaste vintern sedan …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2013

Oceanografi

Under våren 2013 hittades AST (amnesic shellfish toxin) för första gången i svenska vatten. Dessa gifter produceras av kiselalger av släktet Pseudo-nitzschia. Ytansamlingar av cyanobakterier observerades under nästan hela sommaren. Störst var utbredningen i södra Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier