Årets och årstidernas väder och vatten

Varje år presenteras en översiktlig återblick på det gångna årets väder. Fyra gånger om året summeras även vädret för den gångna årstiden. Översikter från 1999 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Årets väder 1999-

Sammanställningar av årets väder från och med år 1999 finns tillgängliga som pdf.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våren 2011 - Den kalla vintern följdes av en varm vår

Efter den kalla vintern följde en varm vår. Framför allt april bjöd på många värmerekord.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2011 - Den andra kalla vintern i rad

Vintern 2010/2011 fick en rivstart med en decembermånad som i framför allt södra Sverige var en av de allra kallaste vi känner till.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årets väder 2010 - Kalla vintermånader

Under väderåret 2010 var inflytandet av maritima luftmassor från Atlanten förhållandevis litet. Med andra ord var vädret kontinentalt, vilket bland annat återspeglas i temperaturkontrasterna mellan kalla vintermånader och en kraftig värmebölja …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årets väder 1999-

Sammanställningar av årets väder från och med år 1999 finns tillgängliga som pdf.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År