Exempel på klimatanpassning

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI har byggt upp en samling av exempel. De syftar till att ge inspiration, sprida erfarenheter och ge idéer till alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver hur olika aktörer i olika sektorer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till både nuvarande och kommande klimatförändringar.

Cirkulerat vatten minskar vattenbrist – plattform framme för återanvänt avloppsvatten

Fasaden på avloppsreningsverket i Kivik

Skånska Simrishamn har kommit långt för att spara dyrbart grundvatten. Istället för utsläpp till havet kan nu renat avloppsvatten återanvändas. Tre reningsverk är utrustade med extra reningssteg och har därmed möjlighet att leverera cirkulerat vatten för flera olika användningsområden. 

Publicerad:

Så rustas fastigheter för översvämningar

ÖversvämningÖversvämning
Man i grop som utför underhåll av en brunn.

Det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping klimatsäkrar sina områden och använder olika lösningar för att leda vatten rätt. Ett viktigt arbete är bland annat att löpande se över dagvattenbrunnar och vattenledningar.

Publicerad:

AB Göta kanalbolag integrerar klimatanpassningsarbetet i ordinarie verksamhet

Breddavlopp vid Göta kanal

AB Göta kanalbolags långsiktiga arbete med klimatanpassning har gett resultat. Bland annat har kanalanläggningen anpassats för att hantera varierande nederbördsmängder. Arbetet är prioriterat och engagemanget finns i hela företaget. Målet är bibehållen verksamhet på kanalen under de kommande hundra …

Publicerad:

Värnamo minskar översvämningsrisker

ÖversvämningÖversvämning
Avstängd gångväg

Värnamo har drabbats hårt av översvämningar genom tiderna, men kommunens åtgärder för att minska risker visar sig nu ge goda resultat. Investeringar är exempelvis dammar, barriärer och prognosverktyg.

Publicerad:

Gröna obligationer finansierar klimatanpassning

Animerad bild grädsiluett med stad bakom

Göteborgs Stad arbetar med gröna obligationer för att finansiera olika typer av investeringar. Klimatanpassningsprojekt kan handla om upprustning och utbyte av vattenledningar, pumpstationer och reningsverk.

Publicerad:

Naturnära skogsbruk i Tiveden - en klimatanpassad förvaltningsfilosofi

Biologisk mångfaldEkosystemtjänsterSkogsbruk
Gulmarkerade träd för plockhuggning

Filosofin som styr det naturnära skogsbruket i Tiveden grundar sig på erfarenheter från Kanada, som drabbades av enormt stora skador på skogarna på slutet av 1990-talet. Skogsbruket i Tiveden är ett exempel på en förvaltningsfilosofi som ger förutsättningar att möta de förändringar som ett varmare …

Publicerad:

Höstvete i Jämtland

JordbrukVegetationsperiod
veteax i närbild

Ett varmare klimat kan skapa nya möjligheter.  I Jämtland börjar nu allt fler lantbrukare så vete på hösten, som komplement till vårsådda grödor. Höstvetet ger bland annat högre avkastning och jämnare arbetsbelastning under året.

Publicerad:

Värmekartering i Solna

Värmebölja
karta med markerade fält för värmeöar

En kartläggning i Solna visar var det finns risk att bli för varmt, med fokus på platser där riskgrupper som förskolebarn och äldre vistas. Mer grönska kan vara en av de viktigaste åtgärderna för att skapa svalka under värmeböljor.

Publicerad:

Fjälleder i Jämtland klimatsäkras

Naturmiljö
skidåkare på skidled

Klimatförändringen är påtaglig i fjällen och kan riskera fjällsäkerheten. Nu rustas det statliga ledsystemet successivt. Förstärkta hängbroar och omdragna sträckningar är några exempel på hur fjälleder klimatanpassas i Jämtland.

Publicerad:

Utbildning för kyrkans fastigheter

Kulturmiljöer
Visby domkyrka inbäddad i grönska

Många kyrkobyggnader påverkas redan idag av klimatförändringen. För att minska sårbarheten har Svenska kyrkan satsat på en digital utbildning om klimatanpassning, som ett stöd för församlingarnas och pastoratens löpande verksamhet.

Publicerad:
Områden
Områden