Flytande bostäder i Karlstad

En översvämning drabbade Karlstad år 2000 och orsakade översvämningar i vattennära bostäder. Då kom Karlstad Bostads AB (KBAB) på idén om bostäder som inte kan bli översvämmade, genom att bygga flytande hyresrätter.

Karlstad ligger på Klarälvsdeltat och vid Vänerns norra strand. Det innebär att staden riskerar att översvämmas vid höga vattennivåer i Vänern och/eller höga vattenflöden i Klarälven. Normalvattenståndet i Vänern är ca 44,65 meter, men år 2000, då Vänerns vattennivå ökade och flera vattennära bostadsområden i Karlstad blev översvämmade, uppmättes den högsta nivån till 46,0 meter. Emellertid finns det ett stort intresse för att bygga och bo i vattennära lägen, vilket gör dessa områden till en viktig attraktionskraft för staden.

Vid översvämningen år 2000 uppkom idén om att bygga flytande bostäder. Efterfrågan på vattennära bostäder skulle besvaras, samtidigt som bostäderna även skulle bli klimat-, eller översvämningsanpassade. Lösningen har fått namnet Sjögången.

Flytande bostäder i Karlstad
Hälften av bostäderna, sommartid. Foto KBAB

Bostäderna

Sammanlagt tolv hyresrätter fördelade på två pontoner gjorde i betong sitter numera fastgjorda i land med hjälp av tryckstagar, kättingar, och kardanknutar. Ingen förankring i sjöbottnen möjliggör enkel borttagning och bostäderna behöver flyttas. Lösningen med kardanknutar gör att bostäderna kan röra sig uppåt, nedåt, och sidled. Detta är viktigt för att unvika slitage vid sjögång och föränderliga ytnivåer. Sjögången klarar vattenståndsskillnader på upp till 2,5 meter.

Den största utmaningen var att hitta rätt placering för byggnationen. Rätt vattendjup, lagom nära fastlandet, och när till någon av företagets andra fastigheter för att kunna ansluta till redan existerande nät för teknisk försörjning, det vill säga VVS, fjärrvärme, och bredband, med mera. Själva byggnationen var även en utmaning i sig då det är stor skillnad på att bygga på land och att bygga på vatten.

Kostnad

Den totala kostnaden för Sjögången blev ungefär 30 miljoner kronor, vilket ger ett pris på ca 31 700 kronor per kvadratmeter, då lägenheterna är 79 kvadratmeter stora. Hyresrätterna kostar 11 800-13 000 kronor i månaden. Själva vattentomten hyr KBAB av Karlstad kommun.