Camping på Öland bytte till havsvattenpooler, fördjupning

På Öland kan klimatförändringarna leda till ett varmare klimat och en minskad vattentillgång. Vatten är redan en bristvara på ön och vattenrestriktioner fick införas våren 2016. Att fylla pooler med kommunalt vatten blev förbjudet vilket ledde till att Saxnäs Camping utvecklade en idé om att koppla in havsvatten till sina pooler.

Redan idag är vatten en bristvara på Öland, mätningar av grundvattennivåerna i januari 2016 visade värden mycket under det normala. För framtiden finns indikationer på att låga nivåer kan komma att bli vanligare på grund av ett förändrat klimat. Klimatscenarierna för regionen visar på högre temperaturer vilket leder till högre avdunstning och större risk för torka. Ett varmare klimat medför också att växtsäsongen blir längre vilket innebär att mer vatten kommer att tas upp av växterna.

Öland är ett populärt turistmål och på sommaren ökar folkmängden på ön med tio gånger. Detta leder förstås till en ökad vattenanvändning. Saxnäs Camping, som ligger vid Kalmarsund i Mörbylånga kommun, har 3 000 besökare dagligen under högsäsong. Klimatscenarierna tyder på hetare somrar i medelhavsregionen vilket kan göra att turisterna söker sig längre norrut. Det kan i sin tur leda till en ökad turism runt Östersjön och därmed till en extra påfrestning på vattenresurserna i området.

Flygbild över campingen
Saxnäs Camping ligger precis vid Kalmar sund. En ledning på 350 meter behövdes för att pumpa upp havsvattnet till poolanläggningen. Foto Saxnäs Camping

Vattenrestriktioner ledde till kreativitet

Under våren 2016 infördes vattenrestriktioner med bevattningsförbud i Mörbylånga kommun på grund av de låga grundvattennivåerna. Detta innebar bland annat att det var förbjudet att använda kommunalt vatten till att bevattna trädgårdar, tvätta bilar eller fylla pooler. Saxnäs Camping lockar sina besökare bland annat med poolbad. Oron över krisen med grundvattnet och över vad tomma pooler skulle göra för besöksantalet väckte liv i och utvecklade en gammal idé som campingägarna funderat över tidigare.

Grönt ljus för havsvattenpool

Idén att fylla poolerna med havsvatten hade tidigare mötts med skepsis från kommunen som var rädda för att saltvattnet kunde vara skadligt för det kommunala avloppsreningsverket. Campingägarna var också oroliga för i vilken grad deras poolanläggning skulle klara av att fungera med saltvatten. Ett poolteknikföretag anlitades för att utföra vattenanalyser på havsvattnet utanför campingen och det visade sig att salthalten var lägre än 5 promille. Enligt företaget var detta oskadligt för pooltekniken. Kommunens avloppsreningsverk skulle också klara av den låga salthalten och grönt ljus gavs för att köra igång.

Två pooler och människor som solar och badar
Poolområdet med havsvattenpooler på Saxnäs Camping Foto Saxnäs Camping

Installation och funktion

Efter konsultation med en elektroverkstad installerades en brunnspump för att pumpa upp havsvattnet till poolanläggningen, en sträcka på 350 meter. I det befintliga poolteknikhuset installerades en hydropress för att reglera vattentrycket i ledningarna, resterande teknik kunde användas som förut. Toaletterna i det servicehus som låg bredvid poolerna kopplades också in på systemet.

På grund av en högre mängd organiskt material i havsvattnet än i det kommunala vattnet så behövdes en ökad mängd klor tillsättas. Mängden saltsyra däremot, som tillsätts för att sänka pH-värdet på vattnet, kunde minskas eftersom havsvattnet hade ett lägre pH än det kommunala. Provtagning av havsvattnet som genomgått poolanläggningens reningssystem visade på fina värden och inga skador på poolanläggningen hittades efter första säsongen. Havsvattnet gjorde dock att det bildades en beläggning på trapporna till poolen och på den automatiska vattennivåregleringen vilket skapade ett litet ökat behov av underhåll.

När brunnspumpen en dag stannade på grund av att den satts igen av sjögräs blev det inkopplade servicehusets toaletter utan vatten till spolningen. För att lösa denna sårbarhet i systemet så installerades en liten sugpump i avblödningstanken (se begreppsförklaring). Vattnet därifrån kan då pumpas till toaletterna under en kort tidsperiod ifall brunnspumpen har stannat och behöver rengöras.

Skiss över funktionen hos havsvattenpoolerna
Skiss över funktionen hos havsvattenpoolerna Illustration Saxnäs Camping Förstora Bild

Andra vattenbesparande åtgärder

Informationsmaterial som används på Campingen
Informationsmaterial som används på Campingen Illustration Saxnäs Camping

Campingen införde även andra vattenbesparande åtgärder: snålspolande duschar, kranar och toaletter, uppsamling av regnvatten vid stuprören, duschtiderna kortades ner, förbud infördes mot tvätt av bil och husvagn på campingen (rabattavtal med en biltvätt inrättades). Information om vattenbristen och vidtagna åtgärder gavs till gästerna vid incheckningen samt på intern-TV. Det sattes också upp information vid alla servicehus och andra tappställen där vatten kan hämtas.

Positiva reaktioner från gästerna

Vattenbesparingsåtgärderna har bara fått positiv respons. Gästerna tyckte att det blev behagligare att bada i poolerna efter vattenbytet, att vattnet blev mjukare och skönare. De säsongsboende gästerna engagerade sig i vattensparandet och utsågs av campingen till deras vattenambassadörer. Det vill säga att de föregick med gott exempel och hjälpte till att informera övriga gäster.

Kostnader

Den beräknade kostnaden för projektet var runt 250 000 kronor men osäkerheten var stor. Möjligheten till utökat lån från banken var en trygghet som gjorde att campingägarna vågade satsa på idén. De investeringar som behövde göras redovisas i tabellen nedan;

Investeringar Kostnader
Pumpar 20 000
Nätkasun 16 500
Sugpump 10 000
Hydropress plus slangar och montage 44 000
Övrig slang och kopplingar 18 000
Konsultationer och vattenanalys 15 500
Installation av styrning med elledning och elskåp 47 000
Grävningsarbete 38 000
Övrig arbetstid 18 000
Totalt 227 000

Grävmaskin och grävmaskinist fanns inom företaget vilket kunde hålla kostnaderna nere.

Besparingar

Investeringen ledde också till stora besparingar för campingen. Poolerna drar cirka 1 000 kubikmeter vatten på en säsong och tillsammans med övriga vattenbesparingsåtgärder minskades förbrukningen av kommunalt vatten med nästan 2 000 kubikmeter. Det är ungefär 30 % av campingens totala vattenförbrukning och betyder minskade vattenkostnader med runt 60 000 kronor om året.

Vidareutveckling av projektet

Arbete pågår för att möjliggöra att alla campingens toaletter kopplas in på havsvattensystemet till säsongen 2017. Nya pumpar som minskar risken för att sjögräs eller annat material orsakar driftstopp och som har en högre pumpkapacitet kommer att installeras. En investering i en ny hydropress med högre kapacitet är också planerad. Med alla toaletter inkopplade kommer omkring 50 % av campingens vattenförbrukning bestå av havsvatten.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.