Bevattningsdamm i När

En av Gotlands största bevattningsdammar är ett resultat av samarbete mellan flera gårdar. Dammen ses som en avgörande tillgång för att kunna bedriva verksamheterna.

På sydöstra delen av Gotland i Närs socken finns sedan 2011 en av öns största bevattningsdammar med en vattenspegel över 11 hektar (110 000 m2). Dammen är resultatet av ett samarbete mellan tre lantbrukarfamiljer som är kött- och mjölkbönder, potatisodlare samt gräsmatteodlare.
Karta dammen i När (Google maps)

Ytterligare sju gårdar har anslutit sig och även traktens golfklubb. På så sätt har åtgärden gett fler grannar bättre förutsättningar att klara torra situationer. Initiativtagarna ser dammen som en avgörande tillgång för att kunna bedriva sina verksamheter.

Redan 1979 byggdes en damm som var 2,5 hektar. Kunskapen från den anläggningen låg till grund för den större dammen som påbörjades 2005. Totalt omfattar dammen 16 hektar och rymmer 350 000 m3 regn- och dräneringsvatten. Som djupast är dammen 6,8 meter och medeldjupet är 3 meter. Under säsongen, då vatten tas ur dammen, sjunker nivån med cirka 10 cm per dygn. En bevattningsanläggning har också byggts och tre mil ledningar har grävts ned.

I dammen samlas vatten och näring som vid bevattning återgår till jordbruksmarken. På så sätt bromsas vattnet upp och näringsbelastningen minskar på Östersjön.

Sommarbild med bevattningsdamm
Östra delen av dammen i När. Till höger ses ett pumphus.

Ekonomi

Dammen i När kostade 2 miljoner kronor i ren materialkostnad och totalt låg investeringskalkylen på 6 miljoner kronor. För dammen erhölls projektstöd för anläggning av våtmark från Landsbygdsprogrammet 2001-2006. Ett investeringsstöd gavs till bevattningsanläggningen från Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Utgångspunkten var att dammen gav ökade möjligheter att styra bevattningen till grödan vid bästa tidpunkt och att dammen tidigare fått stöd. För resterande kostnader togs banklån. Vattendomen kostade 300 000 kronor.

Utgrävning av damm
Utgrävning av dammen i När, östra delen.

Tillstånd

Mycket tid har krävts för tillstånd från myndigheter, bidrag och samarbete. Initiativtagarna anser sig ha fått strida för behovet av vatten, men lyckades få stöd från Länsstyrelsen och de tillstånd som krävs.