Framtida medelvattenstånd per kustkommun

Beräknade framtida medelvattenstånd (cm) i RH2000 för kustkommuner i Sverige.

Dessa data är baserade på interpolerade data för medelvattenståndet representerande år 1995, landhöjningsinformation från NKG2016LU och framtida globala medelvattenstånd för olika scenarier enligt 5, 50 och 95 percentiler.

För mer information, se rapporten "Karttjänst för framtida medelvattenstånd längs Sveriges kust", i högerspalten.

Data per kustkommun

Framtida medelvattenstånd per kustkommun.pdf (240 kB, pdf)