Var finns klimatscenarier?

På smhi.se under fliken Klimat >Klimatscenarier finns en applikation som visar resultat från Rossby Centre. Resultaten presenteras som kartor, diagram och nedladdningsbara data. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram.

Användaren väljer område; exempelvis Världen, Europa, Sverige, län, distrikt eller avrinningsområde. Därefter väljs utsläppsscenario; exempelvis RCP8.5, RCP4.5, RCP 2.6 eller SRESA1B. Sedan väljs om resultaten ska visas som års- eller årstidsvärden och slutligen väljs klimatindex. Beräkningarna är gjorda med ett flertal klimatmodeller och presenteras som s.k. ensembler.

Användaren kan direkt ladda ned diagrammens data i excelformat; historiska data från 1961 och scenariodata 1961-2100. Figurerna (diagram och kartor) kan också sparas.

Klimatscenarier finns tillgängliga på SMHI:s webbplats: www.smhi.se/klimat

Den mer avancerade användaren kan hämta data via datanoderna inom Earth System Grid Federation: www.earthsystemgrid.org

Data från ENSEMBLES-projektet finns tillgängliga på: www.ensembles-eu.org/

Bild från hemsidan