Vad är klimatscenarier?

Klimatscenarier är forskarnas sätt att formulera svar på frågan om hur klimatet kan förändras om atmosfärens innehåll förändras.

Detta avsnitt behandlar grunden till klimatscenarier; varför de finns och hur de tas fram. Det är en lång beräkningskedja med komplexa modeller och antaganden om framtidens utsläpp av växthusgaser.

Modeller och metoder beskrivs. Här förklaras också flera av de begrepp och förkortningar som är vanligt förekommande i sammanhanget.  Fler begreppsförklaringar finns i Ordlistan.