Länkar till klimatanpassning

Här listas exempel på rapporter och webbsidor till stöd för klimatanpassning

Nationellt

Klimatanpassning.se

Webbsidan är ett stöd för den som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Klimatanpassning.se är ett samarbete mellan en rad svenska myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
Klimatanpassning.se

Svenska myndigheters klimatanpassning

Förordningen innehåller information om vilka svenska myndigheter som är skyldiga att klimatanpassa sina verksamheter och ämnesområden, och vad detta innebär.
Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete (Regeringskansliet)

Klimatförändringar utomlands som påverkar Sverige

Rapporten, som tagits fram på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning, belyser hur Sverige påverkas inom områdena handel, finansiell sektor, människors rörelsemönster, infrastruktur, livsmedel och geopolitik som följd av klimatförändringar i andra länder.
Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder (PwC, pdf)

Klimatanpassning i fysisk planering

Länsstyrelsens omfattande sammanställning om klimatanpassning i fysisk planering, framtagen med hjälp av myndigheter, kommuner och flertalet länsstyrelser.
Klimatanpassning i fysisk planering (Länsstyrelsen, pdf)

Klimatanpassning av jordbruket

Jordbruksverkets samlingssida för klimatanpassning.
Klimatanpassning av jordbruket (Jordbruksverket)

Klimatanpassning av skogsbruket

Skogsstyrelsens samlingssida för klimatanpassning.
Klimatanpassat skogsbruk (Skogsstyrelsen)

Klimatanpassning av energisektorn

Energimyndighetens samlingssida för klimatanpassning
Anpassning till ett förändrat klimat (Energimyndigheten)

Klimatanpassning av vård och hälsa

Folkhälsomyndighetens handlingsplan för att klimatanpassa folkhälsan.
Folkhälsa i ett förändrat klimat (Folkhälsomyndigheten, pdf)

Klimatanpassning för tillgång till dricksvatten

Samlingssida för hur klimatförändringarna påverkar dricksvattnet, och Sveriges kommuner och länsstyrelser kan anpassa sig därefter.
Planera för framtidens dricksvatten (Livsmedelsverket)

Internationellt

Parisavtalet

Avtalet som skrevs under av alla världens länder 2015 innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska och att världens länder samtidigt behöver anpassa sig till klimatförändringarna. Artikel 7 och 8 fokuserar på klimatanpassning.
Paris Agreement (UNFCCC, pdf)

EU:s strategi för klimatanpassning

EU:s strategi för klimatanpassning (Regeringskansliet, pdf)

Climate-ADAPT

EU:s webbsida för klimatanpassning. Här finns bland annat information om alla EU-länders klimatanpassning.
Climate-ADAPT (EU)