Klimatanpassa – att starta

Här presenteras en generell guide till hur en verksamhets anpassningsstrategi kan arbetas fram.

Vi utgår här ifrån ett perspektiv med fokus på användningen av kunskap om historiskt och framtida klimat. Det finns flera mer utvecklade guider och du finner några tips under ”Fler faktorer att tänka på”.

Det bör betonas att det absolut viktigaste vid klimatanpassning är att känna till hur verksamheten är anpassad till rådande klimat och dess naturliga variabilitet över år och decennier. Studier av hur verksamheten påverkats av olika väderhändelser på lång och kort sikt ger ett oumbärligt underlag till vilken information som är nödvändig för en eventuell anpassning till framtida klimat.

Guiden följer fyra huvudsteg enligt figuren nedan och syftet är att besvara följande grundfrågor:

1. Målsättning: Varför klimatanpassa verksamheten?

2. Rådande klimat: Hur påverkas verksamheten av rådande klimat?

3. Framtida klimat: Hur kan verksamheten påverkas av förändringar i klimatet?

4. Anpassningsplan: Hur kan verksamheten klimatanpassas för att bättre hantera rådande klimat och framtida förändringar?

I guiden använder vi begreppet ”verksamhet” som en generell term för objektet eller företeelsen som skall undersökas för klimatanpassning. Begreppet ”väder” används i betydelsen av enskilda väderhändelser inom ramen av ett givet klimat; det rådande eller ett framtida klimatscenario.

Illustration klimatanpassning