Hur kan verksamheten påverkas av förändringar i klimatet?

Framtida klimat

Efter att ha gått igenom Steg 2, så är de väder-/klimatfenomen som påverkar verksamheten identifierade och i bästa fall finns det även kunskap om hur verksamheten (eller liknande verksamheter) kan hantera dessa. I Steg 3 studeras vad klimatscenarier säger om den framtida utvecklingen av dessa fenomen. Relevanta frågeställningar är:

  • Är det möjligt att få information om relevanta fenomen från klimatscenarierna?
  • Behövs ytterligare effektstudier för att ta fram den nödvändiga informationen?
  • Hur stora är osäkerheterna för den aktuella planeringshorisonten?
  • Hur förändras riskerna eller möjligheterna för verksamheten givet olika klimatscenarier?
  • Behövs ytterligare kunskap eller information?

Att förutsättningarna för verksamheten ändras på en plats, kan betyda att nya möjligheter öppnar sig på en annan och det kan därför vara av intresse att ta ett steg tillbaka och titta på det större perspektivet. Till exempel kan skidanläggningar i ett internationellt perspektiv bli mer konkurrenskraftiga gentemot nya kunder. Ökade vattenflöden kan, om de hanteras rätt, ge mer elkraft, vilket bör belysas i ett internationellt perspektiv.