Hur kan verksamheten klimatanpassas?

Anpassningsplan

I steg 2 och steg 3 har den nödvändiga informationen samlats in för att uppnå målen som satts upp i steg 1. Eventuellt har ny information eller kunskap fördjupat eller ifrågasatt målen. I ett sådant läge kan det vara nödvändigt att upprepa steg 1 till steg 3 igen, åtminstone för de delar av målen som förändrats.

I steg 4 analyseras all information för att sammanställa behoven av att klimatanpassa verksamheten och de för- och nackdelar förändringar i klimatet kan innebära.

  • Är verksamheten rustad att hantera rådande klimat?
  • Förväntas problem under rådande klimat att förvärras eller mildras?
  • Uppstår nya möjligheter eller risker för verksamheten i ett förändrat klimat?

Nu kan olika möjligheter för klimatanpassningen av verksamheten utforskas med noggrann utvärdering av risker med olika vägval och under olika klimatscenarier. Olika vägval kan även leda till nya frågeställningar under steg 1 och ytterligare genomgångar av de olika stegen kan vara nödvändigt.