Fler faktorer att tänka på

De fyra steg för hur en verksamhets anpassningsstrategi kan arbetas fram är beskriven mycket generellt och med fokus på användningen av kunskap om historiskt och framtida klimat. Förutom de klimatanalyser som gjorts för de flesta finns mycket information och data om klimat på smhi.se. Ett annat tips är applikationen ”Hur var vädret?” .

Det finns andra metodbeskrivningar som även behandlar hur arbetet förankras i organisationen. Ett exempel är Lathund för klimatanpassning.

Fler verktyg nås på Klimatanpassningsportalen www.klimatanpassning.se .