Vägledning klimatscenarier

Klimatscenarier är beskrivningar av hur klimatet kan utvecklas i framtiden. Denna vägledning ger stöd för att tolka och använda klimatscenarier, med dess möjligheter och begränsningar. Klimateffektstudier beskrivs översiktligt och med fokus på hydrologiska effektstudier. Några enkla steg för att komma igång med klimatanpassning presenteras också.

Klimatscenarier beskriver möjliga utvecklingar av klimatet. De är forskarnas svar på frågor om hur klimatet kan bli i framtiden. I denna vägledning beskrivs klimatscenarier och hur de tas fram. Det är en lång kedja av antaganden och beräkningar.

Det är inte nödvändigt att förstå alla detaljer men det är viktigt att ha en grundläggande insikt i de steg som tas för att komma fram till ett klimatscenario.

Frågor om framtiden är komplexa

Att studera framtiden är svårt oavsett vilka aspekter det gäller. När det gäller framtida klimat handlar det om mycket komplexa processer. Det är därför inte lätt att ge svar på alla frågor om framtidens klimat. 

Det finns många osäkerheter om hur klimatet kommer att utvecklas i alla dess aspekter och hur dessa förändringar påverkar miljö och samhälle. Samtidigt finns mycket information att hämta ur de klimatberäkningar som görs och det material som presenteras.

Klimatscenarier beskriver möjliga utvecklingar av klimatet. De är forskarnas svar på frågor om hur klimatet kan bli i framtiden. I denna vägledning beskrivs klimatscenarier och hur de tas fram. Det är en lång kedja av antaganden och beräkningar.

Det är inte nödvändigt att förstå alla detaljer men det är viktigt att ha en grundläggande insikt i de steg som tas för att komma fram till ett klimatscenario.

Frågor om framtiden är komplexa

Att studera framtiden är svårt oavsett vilka aspekter det gäller. När det gäller framtida klimat handlar det om mycket komplexa processer. Det är därför inte lätt att ge svar på alla frågor om framtidens klimat. 

Det finns många osäkerheter om hur klimatet kommer att utvecklas i alla dess aspekter och hur dessa förändringar påverkar miljö och samhälle. Samtidigt finns mycket information att hämta ur de klimatberäkningar som görs och det material som presenteras.