closeimg
English

Regionala klimatförändringar i en grader varmare värld

På denna sida redovisas regionala klimatförändringar vid 1,5 respektive 2 grader graders global temperaturökning. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram. En introduktion till klimatscenarier finns på sidan Om klimatscenarier. Det finns även en vägledning som ger stöd för att tolka och använda klimatscenarier.
Genom att klicka i den blå rutan nedan väljer du geografiskt område, global uppvärmningsnivå, årstid och det klimatindex du är intresserad av.
Område
 Världen
 Sydamerika
 Sydvästra Asien
 Afrika
 Europa
 Skandinavien
Global uppvärmninginfoimg
 +2°C (mer info)
 +1,5°C (mer info)
Årstidinfoimg
 Vinter
 Vår
 Sommar
 Höst
 År
Klimatindexinfoimg

Förändring av

map
legend
Beräknad förändring av jämfört med 1971-2000 vid perioden för °C global uppvärmning enligt scenario RCP8,5 (läs mer).
Kartan baseras på ett medelvärde av klimatscenarier vid en global uppvärmning med °C jämfört med perioden 1881-1910. Nedan finns mer information om de klimatscenarier som använts samt kartor för andra tidsperioder.
Förstora bild

graders uppvärmning

Internationellt finns det en målsättning att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst grader jämfört med förindustriell nivå. Eftersom uppvärmningen på grader är ett globalt medelvärde är det också intressant att titta på hur stor uppvärmningen blir på regional skala, till exempel i Europa och i Skandinavien (läs mer).

diagram
Global temperaturökning jämfört med 1881-1910 enligt nio olika klimatmodeller enligt scenario RCP8,5 (färgade linjer) samt medelvärdet för modellensemblen (svart linje). Den trettioårsperiod som representerar 2 graders temperaturökning visas som vågräta linjer i samma färg som respektive modell.
Förstora bild

Resultatens tillförlitlighet

Kartorna nedan beskriver variationen mellan de klimatscenarier som ingår i ensemblen. Kartorna visar förändringen som ett ensemblemedelvärde, men också hur mycket enskilda klimatmodellkörningar avviker från medelvärdet.
Klimatscenarierna är framtagna med den regionala klimatmodellen , som har använts med ingångsvärden från olika globala klimatmodeller.

Ensemblens spridning för


mapFörstora bild
Överst till vänster:
Ensemblemedelvärde (°C) för kontrollperioden 1971-2000.
Medelvärdet av under kontrollperioden 1971-2000 för de klimatscenarier som ingår i ensemblen.
Överst till höger:
Förändring av ensemblemedelvärdet () jämfört med 1971-2000 vid perioden för °C global uppvärmning enligt scenario RCP8,5 (läs mer).
Samma karta som överst på denna sida.
Nederst till vänster:
Standardavvikelse (°C) för medlemmarna i ensemblen .
Standardavvikelsen är ett mått på spridningen mellan de klimatscenarier som ingår i ensemblen. Om alla de medlemmarnas värden ligger nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, om värdena är spridda långt över och under medelvärdet blir standardavvikelsen hög.
Nederst till höger:
Antalet klimatscenarier i ensemblen som ger en ökning jämfört med kontrollperioden 1971-2000.
Om alla de medlemmarna i ensemblen ger en ökning i det framtida scenariot i en beräkningsruta kan detta ses som en viss robusthet/säkerhet i resultatet där. Detsamma gäller om samtliga medlemmar indikerar en minskning. Om till exempel en minskning betyder det att de olika medlemmarna spretar åt olika håll och att resultatet är osäkert.

Resultatens utveckling över tid

Kartorna nedan visar hur kan förändras med tiden enligt scenario .
Informationen grundar sig på en ensemble med klimatscenarier.
Klimatscenarierna är framtagna med den regionala klimatmodellen , som har använts med ingångsvärden från olika globala klimatmodeller.

Ensemblemedelvärdets tidsutveckling för för scenario


mapFörstora bild
Överst till vänster:
Ensemblemedelvärde (°C) för kontrollperioden 1971-2000.
Medelvärdet av under kontrollperioden 1971-2000 för de klimatscenarier som ingår i ensemblen. Observera att tillhörande färgskala visas till vänster om kartan.
Överst till höger:
Förändring av ensemblemedelvärdet () för perioden 2011-2040 jämfört med 1971-2000.
Observera att tillhörande färgskala visas nederst i figuren.
Nederst till vänster:
Förändring av ensemblemedelvärdet () för perioden 2041-2070 jämfört med 1971-2000.
Nederst till höger:
Förändring av ensemblemedelvärdet () för perioden jämfört med 1971-2000.