Arkiv - Scenariodata

Lär dig mer

Hur fungerar en klimatmodell?

En enkel beskrivning av klimatmodelleringens principer.

Forskning

Klimatforskning på SMHI Rossby Centre

Rossby Centre är SMHIs enhet för klimatmodellering. De utvecklar klimatmodeller, beräknar framtidens klimat och studerar klimatsystemets processer och beteende.

Lär dig mer

Hur fungerar en klimatmodell?

En enkel beskrivning av klimatmodelleringens principer.

Forskning

Klimatforskning på SMHI Rossby Centre

Rossby Centre är SMHIs enhet för klimatmodellering. De utvecklar klimatmodeller, beräknar framtidens klimat och studerar klimatsystemets processer och beteende.