Arkiv - Scenariodata

Lär dig mer

Hur fungerar en klimatmodell?

En enkel beskrivning av klimatmodelleringens principer.

Forskning

Klimatforskning på SMHI

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet och studerar klimatsystemets processer och beteende.

Lär dig mer

Hur fungerar en klimatmodell?

En enkel beskrivning av klimatmodelleringens principer.

Forskning

Klimatforskning på SMHI

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet och studerar klimatsystemets processer och beteende.