Länsvisa klimatanalyser

SMHI:s länsvisa klimatanalyser beskriver dagens och framtidens klimat baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).

För länsrapporterna har geografiskt detaljerade klimatdata tagits fram och använts för hydrologisk modellering. Alla länsrapporter behandlar temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. För länen i norr finns även information om snö och mer detaljerad information om tillrinning. För landets sydliga län redovisas scenarier kring låg vattentillgång, kyl- och värmebehov samt mer information kring nederbörd. Läs mer om analysen.

Materialet omfattar 21 länsrapporter, en teknisk rapport som främst beskriver metodiken bakom arbetet, samt en databas.


Årstid
Årstiderna representeras här av tremånadersperioderna:
vinter (december, januari, februari),
vår (mars, april, maj),
sommar (juni, juli, augusti) och
höst (september, oktober, november).
1961–1990
1991–2013
RCP4.5 (mellan)
RCP 4.5: Strategier för reducerade växthusgasutsläpp medför att strålningsdrivningen stabiliseras vid 4.5 W/m² före år 2100 (används i IPCC, AR5).
RCP8.5 (hög)
RCP 8.5: Nuvarande klimatpolitik. Ökande växthusgasutsläpp medför att strålningsdrivningen når 8.5 W/m² år 2100 (används i IPCC, AR5).
Tyvärr är den valda variabeln inte definierad för valt län.