Svep för att se hela sidan   >>
Till startsidan Hjälp

Klicka på ett län
i kartan för att se
klimatdata från detta.

Klimatinformation för varje län

Hur kommer klimatet att förändras i framtiden och hur har det förändrats de senaste åren hos just oss, i vårt län? Det är en väldigt aktuell fråga idag och efterfrågan på lokala beräkningar ökar hela tiden.

På den här webbplatsen presenteras hur temperaturen och nederbörden varierat för varje år och säsong sedan 1961 och även hur några utvalda scenarier fram tom år 2100 ser ut för respektive län.

Norrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län Gävleborgs län Kalmar län Gotlands län Hallands län Stockholms län Uppsala län Södermanlans län Västmanlands län Örebro län Östergötlands län Jönköpings län Västra Götalands län Värmlands län Dalarnas län Kronobergs län Blekinge län Skåne län