Sveriges framtida klimat

Lär dig mer

Sveriges klimat

Läs mer om Sveriges klimat, och hur det förändrats.

Forskning

Klimatforskning på SMHI

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet och studerar klimatsystemets processer och beteende.

Lär dig mer

Sveriges klimat

Läs mer om Sveriges klimat, och hur det förändrats.

Forskning

Klimatforskning på SMHI

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet och studerar klimatsystemets processer och beteende.