Tidsperioder

I klimatstudier jämförs aktuella värden med medelvärden för en längre period, en referensperiod.

I enlighet med internationell praxis används ofta den så kallade standardnormalperioden 1961-1990 som referensperiod. Nästa standardnormalperiod kommer att bli 1991-2020.

Referensperiod och analysperiod varierar i denna studie med ett par år beroende på datatillgång och den tid det tar för modellerna att nå ett rimligt starttillstånd.

De studerade tidsperioderna är 1963-1992 för dagens klimat och för analys av framtidsklimatet har två perioder valts; 2021-2050 och 2069-2098. Samtliga tidsperioder omfattar 30 år.