Antal dagar per år då det är relativt torrt i marken

Torka kan definieras på många olika sätt utifrån användningsområde. För skog och jordbruksgrödor är tillgången på vatten i marken viktigast. Därför visar vi här ett mått på torka som utgår från markfuktigheten.

Kartorna visar antal dagar per år då det är relativt torrt i marken. Måttet är specifikt för varje plats. Det innebär att kartorna inte visar ett generellt mått på fuktighet. Varje plats jämförs med vad som kan anses vara torra förhållanden för denna plats under referensperioden 1963-1992.

Marktorka, antal dagar

Sverigekarta marktorka
Förstora Bild
Fyra Sverigekartor
Förstora Bild

För södra Sverige är det så torrt 0-20 dagar/år i historiskt klimat (1963-1992), och 10-30 dagar per år 2021-2050.  För perioden i slutet av seklet visar RCP 4.5 på 20-45 dagar och RCP 8.5 på 30-55 dagar. Det är en ökning, som kommer att få konsekvenser för jordbruk och skogsbruk.

Om analysen

Beräkningarna har gjorts med den hydrologiska HBV-modellen uppsatt för 1001 delområden och analysen baseras på modellens beskrivning av markfuktigheten i den omättade markzonen.

Den mer exakta definitionen av torka är i detta fall: Antal dagar per år med lägre markfuktighet än medellågmarkfuktigheten dvs medelvärdet av varje års lägsta värde för perioden 1963-1992.