closeimg
English

Klimatscenarier

Här hittar du resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram. En introduktion till klimatscenarier finns på sidan Om klimatscenarier. Det finns även en vägledning som ger stöd för att tolka och använda klimatscenarier.
Genom att klicka i den blå rutan nedan väljer du geografiskt område, scenario, årstid och det klimatindex du är intresserad av.
Område Scenarioinfoimg Årstidinfoimg Klimatindexinfoimg
 Världen
 Sydamerika
 Sydvästra Asien
 Afrika
 Arktis
 Europa
 Sverige
 Län
 Distrikt
 Avrinningsområde
 RCP2,6 (låg)
 RCP4,5 (mellan)
 RCP8,5 (hög)
 SRES A1B (mellan, äldre)
 Vinter
 Vår
 Sommar
 Höst
 År

Förändring av

map
1 2 3 4 5 6 7 8 9 32 32 23 28 27 24 32 26 15 22 13 21 17 25 19 29 23 30 12 20 14 18 11 16 10 31 imageMap
legend
Beräknad förändring av jämfört med 1971-2000.
Kartan baseras på ett medelvärde av en ensemble med klimatscenarier .

Klicka på ett avrinningsområde i kartan för att visa information om detta.

diagram
Diagrammet visar beräknad förändring av under åren 1961-2100 jämfört med den normala (medelvärdet för 1961-1990).
Staplarna visar historiska data som är framtagna från observationer, röda staplar visar temperaturer högre än den normala och blå staplar temperaturer lägre än den normala.
Den svarta kurvan visar ett medelvärde för en ensemble med klimatscenarier för scenario . Det grå fältet visar variationsbredden mellan det högsta och lägsta värdet för medlemmarna i ensemblen.
Klimatscenarierna är framtagna med den regionala klimatmodellen , som har använts med ingångsvärden från olika globala klimatmodeller.
Förstora bild

Ladda ned diagrammets data i Excelformat

Historiska data sedan 1961
Scenariodata 1961-2100