Scenariodata

Data från Rossby Centres klimatscenarioberäkningar är tillgängliga via en webbapplikation eller som netCDF-filer för direkt nedladdning. I netCDF-filerna finns data för hela modellområdet och tidsperioden. Med hjälp av webbapplikationen kan data laddas ned länsvis eller beskäras i tid och rum efter egna önskemål.

Vid SMHI används Rossby Centres regionala klimatmodell RCA3 med randvillkor från de globala modellerna ECHAM4 och ECHAM5 från Max-Planck institutet för meteorologi i Hamburg. Data är inte postprocessade förutom att tidsmedelvärden beräknats. Mer data läggs till kontinuerligt.

Scenariodata från Rossby Centres beräkningar är fria. Men läs användarvillkoren och övrig dokumentation innan nedladdning.

Fria data från Rossby Centres klimatscenarioberäkningar

Dokumentation och villkor för användning


Hämta data

Webbapplikation
Webbapplikationen är tyvärr inte i drift längre.