Innovativa tillsammans

Vi tror att alla medarbetare på SMHI är möjliga innovatörer och kan bidra med idéer.

SMHI jobbar med ett antal fokusområden där ett av dessa områden är Innovation. Som en del av satsning inom fokusområdet Innovation har en grupp innovationscoacher tillsatts för att bidra till att etablera ett SMHI-övergripande arbetssätt för ett långsiktigt arbete med innovation och digitalisering.

Fokus i gruppen ligger på att utveckla mötesplatser, kultur och former som gynnar innovation och utgångspunkt är "Ett SMHI" och att ta tillvara den innovationsförmåga som finns och vara innovativ tillsammans.

Innovation Friday är en återkommande innovationsdag för alla på SMHI, här ges möjligheten att jobba med innovativa idéer tillsammans med kollegor från hela SMHI. Det handlar inte bara om teknik – det kan röra allt från våra arbetssätt till att lösa samhällsproblem.