Setareh

Chef för Administrativt verksamhetsstöd på IT-avdelningen.

Setareh Yousefi
Setareh Yousefi. Chef för Administrativt verksamhetsstöd på IT-avdelningen.

Berätta om din roll på SMHI!
Jag arbetar som chef för en grupp på IT-avdelningen som heter administrativt verksamhetsstöd och den digitala arbetsplatsen. Vi arbetar med de verksamhetsstödjande systemen, de system som alla använder exempelvis intranät, telefoni, ärendehantering, distansmöten, utbildningsverktyg och en del annat.

Hur ser en vanlig dag ut på ditt jobb?
En vanlig dag har stor variation och handlar mycket om att koppla ihop myndighetens olika delar. Chefskapet handlar mycket om problemlösning medan ledarskapets fokus är att skapa bästa, möjliga förutsättningar för andra. Det låter klyschigt men det är sant att ingen dag är tråkig i mitt jobb.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Mitt jobb har stor dynamik och är inom ett område alla bryr sig om och som berör alla, vilket ökar känslan av relevans. Något annat som ger mig mycket är att mitt jobb har stort fokus på användarperspektiv, att vi får företräda användarna.

Jag har stort intresse för ledarskap och den delen ger mig mycket. Att se en helhet och arbeta med delarna för att helheten ska blomstra. På SMHI är styrmodellen innovativ/utvecklad och verkligen i linje med min egen filosofi kring ledarskap. Utifrån det perspektivet kändes det som att komma hem när jag kom till SMHI. Att jag alltid hört organisationer tala om värderingsstyrd ledarskap men aldrig tidigare sett det i praktiken. Äntligen gör jag det!