Helen är produktchef inom hydrologi

Om Helen

  • Jobbar som: Produktchef inom hydrologi och realtidsinformation
  • Började på SMHI: 2006
  • Utbildning: Civilingenjör

Berätta om ditt jobb!

Helene, produktchef för hydrologi och realtidsproduktion.

Jag arbetar som produktchef inom hydrologi och realtidsinformation. Jag studerade till civilingenjör i medieteknik och tog examen 2004 med inriktning mot vetenskaplig visualisering och grafisk teknik. Idag är mitt jobb att tillsammans med mina kollegor utveckla och leverera olika tjänster som underlättar vardagen för olika affärskunder som är beroende av vatten. Vi hjälper dem att fatta bra beslut som säkerställer tillgången på vatten i relation till både människors behov, vädret och förändrade klimatförhållanden. 

SMHIs produkter och tjänster här består av hydrologiska analyser, som bygger på modelleringar och utvärderingar av data och modeller. Analyserna levererar vi sen till kunderna i form av realtidsprognoser som visualiseras på ett intuitivt sätt i olika webbverktyg.

Vilka är kunderna?

Kunderna finns i både Sverige och Europa. Exempelvis arbetar jag nära den svenska vattenkraftsindustrin, som använder våra produkter för att styra vattenkraftsproduktionen. Vi stöttar också dricksvattenproducenter med viktiga prognoser som gör att de kan optimera råvattenuttaget från sjöar, grundvattentäkter eller havet.

Andra kunder kan vara pappersbruk och skidanläggningar, som behöver göra vattenuttag till sina verksamheter på ett hållbart sätt.

Vad är det bästa med att jobba på SMHI?

Det är alla fantastiska människor som finns här som kommer från hela Sverige och även många andra delar av världen. Jag är omgiven av olika experter som brinner för sina arbetsområden och som prestigelöst delar med sig av sin kunskap. På SMHI arbetar vi med luft, vatten, hav och klimat och jag lär mig något nytt varje vecka, vilket är oerhört inspirerande och motiverande!

Här får vi också mycket frihet och förtroende att påverka vårt arbete, vilket gör att man utvecklas. Det är den här kombinationen av goda förutsättningar som fått mig att stanna kvar på SMHI i så många år. 

Men det som är allra roligast är att jag har möjligheten att jobba hela vägen från ax till limpa tillsammans med – och nära – mina kunder, och samtidigt bidra till en vattenhantering som är hållbar både idag och i framtiden när klimatet förändras.