Visste du detta om SMHI?

Visste du att…

SMHI sedan slutet på 1800-talet har samlat in data från atmosfären, sjöar, hav och land. Idag används bland annat satelliter, radar, ballonger, flygplan, bojar och blixtlokaliseringssystem.
Alla berörs vi av väder, vatten och klimat

SMHI har ett affärsområdet vars uppdrag är att arbeta med nya marknader inom SMHIs Affärsverksamhet – New Ventures. Syfte är att hitta morgondagens stora affärer med fokus på skalbarhet, automation och internationell potential. New Ventures är en del av hur vi arbetar med innovation och är en verksamhet med ett starkt fokus på entreprenörsanda.
New Ventures tar lead på nya områden

SMHI under åren 2007-2012 genomförde arton utbildningsprogram inom ”Climate Change – Mitigation and Adaptation”. Sammantaget utbildades 450 personer i ett 50-tal länder i fyra världsdelar.
Beslutsfattare från Afrika på klimatutbildning hos SMHI