Visste du detta om SMHI?

Visste du att…

SMHI sedan slutet på 1800-talet har samlat in data från atmosfären, sjöar, hav och land. Idag används bland annat satelliter, radar, ballonger, flygplan, bojar och blixtlokaliseringssystem.
Alla berörs vi av väder, vatten och klimat

SMHI har ett affärsområdet vars uppdrag är att arbeta med nya marknader inom SMHIs Affärsverksamhet – New Ventures. Syfte är att hitta morgondagens stora affärer med fokus på skalbarhet, automation och internationell potential. New Ventures är en del av hur vi arbetar med innovation och är en verksamhet med ett starkt fokus på entreprenörsanda.
New Ventures tar lead på nya områden

SMHI under åren 2007-2012 genomförde arton utbildningsprogram inom ”Climate Change – Mitigation and Adaptation”. Sammantaget utbildades 450 personer i ett 50-tal länder i fyra världsdelar.
Beslutsfattare från Afrika på klimatutbildning hos SMHI

Merparten av oss som jobbar på SMHI är naturvetare med olika inriktningar. Det är tydligt att det på SMHI finns en stor mångfald gällande olika yrkesroller och kompetenser.

Hela 78 procent av oss har eftergymnasiala studier på lägst två år med oss i bagaget. Lärandet upphör som tur är inte i och med examen – vi fortsätter att utvecklas och lär oss hela arbetslivet.

Vi som arbetar på SMHI utgör myndighetens centrala förmåga att förvalta och utveckla verksamheten. Vi får dessutom fler och mer komplexa uppdrag, vilket ställer krav på oss att gemensamt klara av att samordna oss på ett bra sätt. Det har också inneburit att vi blivit fler som arbetar här på SMHI.

2014 var vi i snitt över året 605 anställda, under 2018 var vi i snitt 641 (exklusive långtidstjänstlediga). Räknar vi med dem som är tjänstlediga var vi i december 2018 668 personer med anställning vid SMHI.

Generellt sett är det en jämn könsfördelning inom Staten, likaså på SMHI. 56 procent hos oss är män och 44 procent är kvinnor.

En viktig och rolig aspekt är också att andelen kvinnliga chefer matchar på decimalen andelen kvinnor totalt i organisationen, vilket betyder att könsfördelningen totalt sett även återspeglas bland cheferna.

Snittåldern för oss är 45 år, 44 år för kvinnor och 46 år för män. I de yngre åldersintervallen finns fler kvinnor än män, men i intervallen 35 år och uppåt är männen fler med undantag för 65 år och uppåt.

Samma mönster visar sig även i chefsledet. I de yngre åldersspannen är det fler kvinnor än män som är i ledande befattning, men över 40-gränsen är männen i majoritet.

Ålderspannet är för övrigt brett även i chefsledet; den yngsta har ännu inte hunnit fylla 30 år och den äldsta har passerat 65 år.

Diagram över ålders- och könsfördelning på SMHI
Ålders- och könsfördelning på SMHI