Nya observatörer på gång

SMHI har nu fått in drygt 100 intresseanmälningar till uppdragen som observatör av nederbörd, snödjup och i en del fall även temperatur, som vi har eftersökt på flera platser i Sverige.
Vi har nu börjat bearbeta materialet och kommer vartefter att höra av oss till de som anmält sitt intresse.

Det är nu inte längre möjligt att anmäla sitt intresse för att bli observatör.
Vi planerar för att senare under året genomföra en ny annonsering för de platser där vi inte har lyckats få tag i någon observatör.

Du som är intresserad av ett uppdrag som nederbördsobservatör kan läsa mer om det nedan.
Återkom gärna till denna sida senare i höst för att se var vi då söker observatörer.

Om observatörsuppdraget

Arbetet kräver noggrannhet och intresse för väder. Som observatör behöver du kunna disponera utrymme utomhus för uppställning av SMHIs nederbördsmätare. Observationsplatsen behöver uppfylla våra meteorologiska krav.

SMHI står för utrustning och svarar för den introduktion som behövs för observationsjobbet.
 

Mätstation för nederbörd och temperatur

Nederbördsstation

Arbetet går ut på att dagligen kl 07 (kl 08 sommartid) utföra snö och nederbördsobservationer och via telefon rapportera in observationen till SMHI. Uppgifterna skall dessutom journalföras och skickas till SMHI en gång per månad. Årsarvodet är för närvarande 8300 kr.

Temperatur och nederbördsstation

Karta som visar platser och områden av intresse för fler observatörer
De platser och områden där vi söker nya observatörer. Förstora Bild

Arbetet går ut på att dagligen kl 07 (kl 08 sommartid) och kl 19 (kl 20 sommartid) utföra snö, temperatur- och nederbördsobservationer och via telefon rapportera in observationen till SMHI. Dessutom skall uppgifterna journalföras och skickas till SMHI en gång per månad. Årsarvodet är för närvarande 11920 kr.