Carolina

Jag är utbildad Miljöingenjör och jobbar som Hydrologisk konsult på SMHI. Jag har ett starkt intresse för olika utredningar, modellering och hantering av miljö- och vatten resurser i relation till mänskliga aktiviteter och förändrade väder- och klimatförhållanden.

Carolina Cantone

Berätta om ditt jobb på SMHI? Hur länge har du jobbat på SMHI och hur länge har du bott i Sverige?

Jag flyttade till Sverige 2014 i samband med mitt deltagande i Erasmus-programmet. Jag skulle studera sex månader på KTH i Stockholm, men jag bestämde mig för att stanna längre. Jag har jobbat på SMHI sen 2016 och jag är Hydrologisk konsult på Affärsavdelningen med en bredd av olika arbetsuppgifter.

En del av mitt jobb består av arbete med hydrologiska analyser (modellering, utvärdering av data/modeller och resultat/prognoser samt beräkning av statistik) mot vattenkraftsektorn.

Jag jobbar också nära dricksvatten- och vattenresurshanteringssektorn och utvecklar modeller och verktyg för att utvärdera tillgången av råvatten under året. Sedan 2018 är jag även produktansvarig för internationella hydrologiska tjänster. Jobbet som produktansvarig innebär jobb med marknadsföring av SMHIs hydrologiska produkter internationellt och då främst på den Europeiska marknaden.

Vilka utmaningar stötte du på när du flyttade till Sverige?
En av de största utmaningarna med att flytta till ett annat land är att bekanta sig med vanor, kultur och olika regler i det samhälle som du ska ingå i. Jag tror att detta gäller för alla länder men jag skulle säga att den kulturella skillnaden mellan Sverige och Italien är ganska stor.

Jag var tvungen att anpassa mig till helt andra tider, mat, väder, mänskliga relationer och naturligtvis också ett helt nytt språk. Italienska och svenska har inte så mycket gemensamt och så länge som jag inte lärde mig språket kunde jag inte känna mig helt trygg här. Nu kan jag språket, men det är fortfarande svårt, men lite bättre…

Vad är det bästa med att jobba på SMHI?
För mig finns det två fördelar, först är det den internationella bredden på SMHI. Här jobbar människor från hela världen och det gör jobbet så mycket mer intressant och motiverande. Att kunna utbyta erfarenheter med kollegor som har en helt annan bakgrund än du själv.

Den andra fördelen är det förtroende som man får tillsammans med möjligheten att utvecklas. Det är kanske beroende på vilken grupp man tillhör, men på bara tre år har jag fått en enorm utveckling, med tanke på de uppdrag som jag fått och ansvaret som följt med detta och det är motiverande.  

Finns det något som du skulle vilja skicka med någon som är på väg att flytta till Sverige?
På vissa sätt kan det vara riktigt svårt att bo i Sverige och att känna sig som en del av samhället, det skulle kunna ta flera år. Men Sverige är också ett av få länder i Europa där det finns så många fördelar med att bo, mänskliga rättigheter respekteras, det är möjligt att föreställa sig en framtid här, välfärden är hög och ämnen som klimatförändringar tas på allvar