Naturvetare med inriktning oceanografi och marin miljömodellering ref 1552

Vill du arbeta med utveckling och drift av kustzonsmodellen för att bidra till att Sveriges miljömål uppnås? Vill du bidra till ökad säkerhet i samhället genom att ansvara för varningar för kritiska vattennivåer och nedisning i våra omgivande hav?
 

SMHIs prognos- och varningstjänst svarar för samhällets allmänna behov av varningar, prognoser och nulägesanalyser inom disciplinerna meteorologi, hydrologi och oceanografi. I det uppdraget för den oceanografiska prognos- och varningstjänsten ingår att bevaka fysikaliska parametrar i våra omgivande hav och vid behov utfärda varningar för bland annat extrema vattenstånd.

Du kommer att ingå i den operativa oceanografiska prognos- och varningstjänstens verksamhet genom rollen som vakthavande oceanograf.

Utöver den operativa verksamheten kommer din huvudsakliga arbetsuppgift att vara utveckling och drift av kustzonsmodellen, som är ett verktyg för att bedöma tillståndet i kustområden med avseende på till exempel övergödning. Kustzonsmodellen drivs av väderdata, landtillrinning och tillståndet i havet utanför kusten. Den är en del i SMHIs modellsystem för beräkning av vattenkvalitet inom svensk vattenförvaltning och således en beståndsdel i ett sammankopplat system där många delar av SMHIs verksamhet och infrastruktur samverkar.

Du kommer att jobba i nära samarbete med andra utvecklare inom SMHI och leda mindre utvecklingsprojekt som innebär kontakter med användare via referensgrupper. Som exempel på användare kan nämnas länsstyrelser, men även andra samhällsaktörer.

Tjänsten är placerad i Norrköping.

Din profil:

Du har lämplig natur-/miljövetenskaplig eller teknisk universitetsutbildning samt ett intresse för havsmiljö och oceanografiska processer. Det är meriterande om du har kunskap/erfarenhet av:

  • Oceanografi och oceanografiska modeller
  • Programmering (t.ex. Python, Fortran)
  • GIS-arbete
  • Projektledning
  • Miljömålsarbete och/eller vattenförvaltning

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom självständighet, ansvarstagande och förmåga att skapa goda relationer.

Den vi söker arbetar strukturerat och är noggrann men ändå flexibel. Att kunna hantera stressiga situationer är viktigt då det tidvis kan komma att vara en hög arbetsbelastning med deadlines. Du bör ha goda kunskaper i både svenska och engelska.

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta gärna gruppchef Lisa Lind eller HR-specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga företrädare är för ST Simon Eriksson samt för SACO Anders Söderberg.

Samtliga kan nås på tel. 011-495 8000 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se

Din ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1552 senast den 20 augusti 2017 med e-post till Registrator@smhi.se eller per post till Registrator, SMHI, 60176, Norrköping.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

Rekryteringens status

Referensnummer: ref 1552

Sista ansökningsdag:

Urval pågår: