HR-specialist, ref nr 210

Vi söker dig som vill vara med och förstärka vårt HR-team.

Vårt uppdrag på SMHI är att inom det arbetsgivarpolitiska arbetsområdet styra och stödja verksamheten samt utveckla och förvalta processer, arbetssätt och avtal. Med dialogen som främsta verktyg arbetar vi konkret med att integrera, involvera, intervenera och förhoppningsvis även inspirera chefer och medarbetare i det gemensamma arbetet att omsätta SMHIs värdegrund i praktisk handling.  Som HR-specialist utgörs ditt dagliga arbete av en mix av operativt och strategiskt arbete.

Utgångspunkter i arbetet är den statliga arbetsgivarpolitiska strategin, den omvärldskontext vi omges av, SMHIs ledningsfilosofi och organisatoriska förutsättningar samt en proaktiv strategi om hur kunskapsarbetarens arbetsplats behöver utvecklas. Du får användning av dina specialist- och generalistkuskaper inom hela bredden av HR:s arbetsområden och du agerar på samtliga strukturella nivåer; individ, grupp och organisation.

Dina närmaste kolleger blir sju personal- och lönespecialister, varav fyra arbetar med renodlade HR-uppdrag.  Enheten ingår i SMHIs personalavdelning.

Din profil

Vi söker dig som har kvalificerad erfarenhet från arbete i en HR-roll där du har utvecklat dina generalist- och specialistkunskaper. Du har troligtvis en akademisk examen inom aktuellt arbetsområde, men även andra kunskaper och erfarenheter kan ligga till grund för ditt yrkeskunnande inom HR och därmed bedömas som likvärdigt.

Din pedagogiska förmåga är en förutsättning i rollen som innebär både operativt och strategiskt personalarbete. Det behövs också uthållighet och stort engagemang i arbetet som snabbt kan växla mellan små och stora frågor. Du är en resultatorienterad person med en humanistisk grundsyn som känner sig trygg i arbetsgivarrollen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med fackliga organisationer där angreppssättet varit samarbete/samverkan och dialog. Vi förutsätter att du, liksom vi, är genuint intresserade av att utveckla arbetsmetodik som går i takt med arbetslivets pågående förändring, kopplat till SMHI som en kunskapsintensiv expertorganisation. Du tycker om att hämta inspiration från den senaste forskningen inom vårt arbetsområde och stimuleras av att utmana etablerade HR-diskurser genom att våga pröva nya arbetssätt.

Mycket stor vikt fästs vid personliga egenskaper såsom förmågan att arbeta i grupp och självständigt, initiativförmåga, flexibilitet, lyhördhet, integritet samt förmåga till egna reflektioner kring att arbeta i en värderingsstyrd organisation.

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta Lena Bengtsson Malmeblad, personalchef eller Kristina Ebbeson, HR-specialist. Fackliga representanter är för SACO, Magnus Irestig och för ST, Kerstin Willén. Samtliga kan nås på telefon 011-495 8000 eller mail fornamn.efternamn@smhi.se

Din ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 210 senast den 25 februari. Ansökan skickas via e-post till registrator@smhi.se eller per post till Registrator, SMHI, 601 76 Norrköping.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

Vi informerar löpande om ärendets status på www.smhi.se