Nr Station name Lat Lon Obsperiod 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
35001 Sydostbrotten 63.3167 20.1667 1883-1963                                                                                                                                                                                                                                                
35002 Finngrundet 61.0333 18.5167 1860-1969                                                                                                                                                                                                                                                
35003 Grundkallen 60.5000 18.9167 1883-1960                                                                                                                                                                                                                                                
35004 Svenska Björn 59.5833 19.7833 1883-1968                                                                                                                                                                                                                                                
35005 Kopparstenarna 58.5833 19.1500 1880-1915                                                                                                                                                                                                                                                
35006 Hävringe 58.5500 17.5167 1951-1967                                                                                                                                                                                                                                                
35007 Landsort* 58.4833 17.8667 1883-1922                                                                                                                                                                                                                                                
35008 Ölands rev 56.1167 16.5667 1923-1951                                                                                                                                                                                                                                                
35009 Utklippan* 55.9500 15.7000 1880-1922                                                                                                                                                                                                                                                
35010 Falsterborev 55.3000 12.7833 1860-1972                                                                                                                                                                                                                                                
35011 Oskarsgrundet 55.5833 12.8500 1883-1961                                                                                                                                                                                                                                                
35012 Kalkgrundet 55.6167 12.8833 1883-1922                                                                                                                                                                                                                                                
35013 Svinbådan 56.1667 12.5167 1884-1960                                                                                                                                                                                                                                                
35014 Varberg* 57.1000 12.2167 1879-1887                                                                                                                                                                                                                                                
35015 Fladen 57.1667 11.6667 1893-1969                                                                                                                                                                                                                                                
35016 Vinga 57.5667 11.6000 1930-1965                                                                                                                                                                                                                                                
35017 Pater Noster* 57.9000 11.4667 1903-1922                                                                                                                                                                                                                                                
35018 Hättan* 57.9333 11.6500 1940-1945                                                                                                                                                                                                                                                
35019 Bornö* 58.3833 11.5833 1909-1989                                                                                                                                                                                                                                                
35020 Väderöbod* 58.5333 11.0333 1881-1896                                                                                                                                                                                                                                                
35021 Grisbådarna 58.8833 10.8333 1923-1929                                                                                                                                                                                                                                                
35022 Dynekil* 58.9667 11.1167 1940-1945                                                                                                                                                                                                                                                
* Hydrographic/hydrografisk station
Grey Non-digitalized paper charts (1-6 daily values)
Yellow Daily values (1-6 records every day)
Grå Icke-digitaliserade blanketter (1-6 värden per dygn)
Gul Dygnsvärden (1-6 värden per dygn)