Väder- och oceanografiska data lastfartyget Transpaper

Lastfartyget TransPaper passerar Bottniska viken, egentliga Östersjön och Kattegatt två gånger i veckan på rutten Göteborg-Kemi-Uleåborg-Lübeck-Göteborg. Ombord tas vattenprovtagningar och automatiska mätningar av vattnet och luften. FerryBox-systemet drivs i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten, Finlands miljöcentral (SYKE) och rederiet TransAtlantic AB

För utökad miljöövervakning, bättre väder prognoser och säkrare sjöfart

Väder och oceangrafiska data från fartyg skall hjälpa till att förbättra väderprognoser och miljöövervakningen till sjöss. Högfrekventa mätningar ger information om bl.a. algblomningar och havets försurning.

Nedan finns realtidsdata från Lastfartyget Transpaper. Du kan följa marina mätningar och vädret under Transpapers rutt genom Östersjön och Kattegatt.


Meteorologiska parametrar representerar ~30 meters höjd över havet och vattenprovtagning sker på ca tre meters djup.Transpapers position 2012-02-08, 20:41(UTC)

Transpapers position och hastighet
Latitud Longitud Hastighet
N 58.58° E 18.88° 19.47 Knop
 Transpapers senast rapporterade position
Transpapers senast rapporterade position och aktuell fart
Förstora bild

Senaste observationerna

Meteorologiska observationer
Lufttryck Lufttemperatur Luftfuktighet PAR
- hPa -4.5 °C proc. 0.00 µEm2 s-1
Oceanografiska observationer
Vattentemperatur Salthalt
3.36 °C 6.96PSU
Observerad lufttemperatur från Transpaper
Observerad lufttemperatur
Förstora bild
Observerat lufttryck från Transpaper
Observerat lufttryck
Förstora bild
Observerad vattentemperatur
Observerad vattentemperatur
Förstora bild
Observerad vind
Observerad vind
Förstora bild
Artikel senast uppdaterad 7 februari 2012
Skriv ut