Workshop om att använda modeller i vattenförvaltning

En aktuell workshop syftade till att öka förståelsen om beräkningsmodeller, med vattenförvaltare och modellerare som deltagare.

Beräkningsmodeller kommer att ha allt större betydelse i arbetet med Sveriges vattenförvaltning. Nyligen arrangerades en workshop med syfte att öka förståelsen om modeller, med vattenförvaltare och modellerare som deltagare.
 
Dagen fokuserade på vad som krävs för ökat användande av modeller och vad som kan uppnås genom lokalt deltagande i vattenförvaltningen.

Workshopen arrangerades av svenska IHP, Internationella hydrologiska programmet. IHP är ett program för vetenskapligt regeringssamarbete med fokus på forskning om vattenrelaterade frågor. SMHI har uppdraget att fungera som sekretariat för svenska IHP.