Varför kom vintern så tidigt?

Det är kallare än normalt i Sverige. Det beror på en storskalig vädersituation som gör att den milda västvinden tar en bana söder om oss och låter kyligare luft svepa ner. Men det betyder inte nödvändigtvis att hela vintern kommer att bli kall, utan det kan snabbt ändra sig.

Storskaliga svängningar i väderläget är oftast förklaringen till varför det periodvis blir kallt eller milt vintertid. Den nordatlantiska oscillationen, NAO, är en naturlig svängning i atmosfären över nordatlanten. Det är alltså en oscillation i atmosfären, inte havet. Den manifesterar sig i att tryckskillnaden mellan det stadigvarande lågtrycket över Island och högtrycket över Azorerna varierar.

Prognostryck
En prognoskarta visar storskaliga temperaturer och tryckskillnader. Färgerna visar att det är kallt över Skandinavien men milt runt omkring oss. Vindarna blåser längs med linjerna på kartan. Ju tätare linjerna ligger, desto mer blåser det. Öster om Island blåser det alltså kraftigt från norr. Källa: ECMWF. Förstora Bild

Just nu är tryckskillnaden mellan dessa tryckområden liten, eller negativ. Det resulterar i att lågtryck som bildas kan ta en bana söder om oss och lämnar öppet för kyligare luft från Ryssland eller Arktis att svepa in över oss.

NAO är ett typiskt vinterfenomen, även om det råder även under sommaren blir inte effekterna lika tydliga, bland annat beroende på att cirkulationen i atmosfären inte är så kraftig som på vintern.

Tidigare har vi i Skandinavien under en rad år tvärtom haft en positiv fas som gav milda och blöta vintrar. Men förra året vände trenden och som vi minns var den gångna vintern mycket kall och snörik. Den negativa fasen har bestått sedan dess. Men det finns ingenting som säger att det nödvändigtvis kommer att vara så hela vintern, utan det kan snabbt ändra sig igen. Med andra ord går det inte att säga något om hur resten av vintern ska bli utifrån nuvarande läge.

För att kvantifiera väder-  och klimatfenomenet NAO används vanligtvis någon form av NAO-index som baserar sig på tryckskillnaderna mellan Island och Azorerna. Det finns observationer som sträcker sig tillbaka till 1800-talet där man kan studera de naturliga variationerna.

Idag finns inget känt samband mellan NAO och den globala uppvärmningen. Just nu är 2010 ett av de varmaste åren globalt sett.


NAO-index djf
Tidsserie av ett index för den storskaliga vädersvängningen North Atlantic Oscillation sedan år 1951. Staplarna visar ett NAO–index som är baserat på medeltryckskillnaden mellan Island och Azorerna under december, januari och februari. Uppåtgående staplar visar positiv NAO, som generellt ger milda vintrar, och nedåtgående negativ NAO som överlag gör att vi har kallare väder i Skandinavien. Den sista stapeln motsvarar den senaste vintern 2009-2010. Förstora Bild