Seminarium om IPCCs utvärderingsrapport AR 5 Del 1 - Klimatförändringarnas fysikaliska bas

Svenska Meteorologiska Sällskapet, Bolincentret för Klimatforskning vid Stockholms universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut inbjuder till ett halvdagsseminarium om resultaten från den första delen av IPCCs femte utvärderingsrapport, den fysikaliska basen för klimatförändringar (AR5, Arbetsgrupp 1), med några av de svenska forskare som nära följt eller deltagit i IPCCs arbete.

Seminariet ska bland annat svara på frågorna: Vad är nytt, vad är viktigast och hur har kunskapen utvecklats sedan IPCCs föregående utvärderingsrapport AR4 från 2007?

Tid: 15 oktober 2013 kl. 13.00-16.30
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetarhuset, Stockholms universitet

Program

Inledning
13.00-13.20 Dr. Svante Bodin, Ordförande SMS och Professor Emeritus Henning Rodhe
Inledning Dr. Svante Bodin
Inledning Professor Emeritus Henning Rodhe

Direkta observationer och paleoklimat
13.20-14.10 Docent Anders Moberg, Stockholms universitet och Professor Svante Björck, Lunds universitet
Direkta observationer och paleoklimat Docent Anders Moberg
Direkta observationer och paleoklimat Professor Svante Björck

Mänskliga och naturliga drivkrafter i klimatsystemet
14.10-14.35 Docent Annica Ekman, Stockholms universitet
Mänskliga och naturliga drivkrafter i klimatsystemet Docent Annica Ekman

Att förstå klimatsystemet
14.35-15.00 Professor Gunilla Svensson, Stockholms universitet
Att förstå klimatsystemet Professor Gunilla Svensson

Framtida förändringar i klimatsystemet
15.30-15.55 Professor Markku Rummukainen, Lunds universitet och SMHI
Framtida förändringar i klimatsystemet Professor Markku Rummukainen

Paneldiskussion och frågor
15.55-16.30 I paneldiskussionen deltar föredragshållarna. Åhörarna inbjuds att delta i diskussionen kring IPCCs resultat.
Moderator: Dr. Svante Bodin, ICCI.

Om IPCC

IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change - är FN:s mellanstatliga vetenskapliga panel för klimatfrågor. Den grundades 1988 av WMO (Världsmeteorologiska Organisationen)och UNEP (FN:s Miljöprogram). Dess första utvärderingsrapport antogs i Sundsvall 1990.

Panelen består av drygt 190 av världens länder. Dess uppgift är att förse världen med relevant kunskap om klimatförändringar grundad på aktuella forskningsresultat. Dess rapporter omfattar genomgångar om kunskapsläget kring klimatsystemet, klimateffekter, anpassning och sårbarhet samt kring möjligheter till utsläppsminskningar. Men även en rad andra rapporter om mer specifika och avgränsade frågeställningar har publicerats. Forskare från hela världen bidrar frivilligt och utan särskild ersättning till IPCC:s rapporter som författare eller granskare.

IPCC:s femte stora utvärderingsrapport (AR 5) utges under 2013-2014 och den ska sammanfatta hur kunskapsunderlaget har utvecklats sedan 2007. Flera förändringar har vidtagits sedan AR 4 i IPCCs arbetsmetodik.

Läs mer om IPCC på www.ipcc.ch.