Nytt om Östersjöns miljö

En ny SMHI-rapport har utkommit om Östersjöns miljö.

Den nya rapporten summerar bland annat observationer av kväve och fosfor vid några mätstationer till havs. Arbetet syftar  till att öka kunskapen om organiska näringsämnen i Östersjön.

Fosfor
Ur rapporten - halter av fosfor.


Titel är " On the dynamics of organic nutrients, nitrogen and
phosphorus, in the Baltic Sea". Författare är Kari Eilola.

I samma rapportserie har tidigare utgivits "Transports and budgets of oxygen and phosphorus in the Baltic Sea".